Utnämningar i Metsä Groups ledning

Metsä Group pressmeddelande 27.10.2021
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Juha Jumppanen har utnämnts till branschdirektör på Metsä Forest från och med den 1 november 2021. Han kommer att ansvara för Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster. Jumppanen har arbetat på Metsä Group med olika uppgifter inom virkesanskaffning och skogstjänster sedan 2000. Han övergår till sin nya roll från uppdraget som ansvarig direktör för virkeshandeln och skogstjänsterna i Finland.

Jaakko Anttila har utnämnts till branschdirektör på Metsä Wood från och med den 1 januari 2022. Han ansvarar för Metsä Groups träproduktindustri. Anttila har haft olika ledande befattningar inom Metsä Groups massa- och sågvaruverksamhet på Metsä Fibre sedan 2011. Han övergår till sin nya roll från uppdraget som direktör för massaproduktion på Metsä Fibre.

I sina nya uppdrag kommer Jumppanen och Anttila att rapportera till Juha Mäntylä, affärsverksamhetsdirektör inom Metsäliitto Osuuskunta.

Tomi Salo har utnämnts till SVP, Corporate Affairs, på Metsä Group från och med den 1 november 2021. Salo har arbetat på Metsä Forest sedan 2019. Han övergår till sin nya roll från uppdraget som ansvarig direktör för den internationella virkesanskaffningen. Han rapporterar till koncernchef Ilkka Hämälä

METSÄ GROUP
 

För mer information:
Juha Laine, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn 010 465 4541

 


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
www.metsaforest.com 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2020 uppgick vår totala försäljning till 1,8 miljarder euro och vi har cirka 840 medarbetare.