Jani Riissanen blir ansvarig direktör för Metsä Groups virkeshandel och skogstjänster

Metsä Group pressmeddelande 8.11.2021
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Jani Riissanen har från 1.12.2021 utnämnts till ansvarig direktör för virkeshandel och skogstjänster samt medlem av ledningsgruppen i Metsä Forest, som ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster. I sin nya uppgift rapporterar han till Metsä Forests branschdirektör Juha Jumppanen. Riissanen har varit verksam i olika uppdrag inom Metsä Groups virkesanskaffning och mekaniska skogsindustri sedan 1998. Han övergår till sin nya uppgift från uppdraget som chef för styrning av virkesanskaffning och sågvaruproduktion vid Metsä Fibre. 

Begäran om kontakt:
Kommunikationschef Krista Kimmo, tfn 050 5264911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 
www.metsaforest.com 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2020 uppgick vår totala försäljning till 1,8 miljarder euro och vi har cirka 840 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter Facebook