Visst kände jag bitterhet, men det lönar sig inte att bli förbittrad. Så sammanfattar Heikki Juntunen sina tankar. Hans familjeföretag har brutit torv under nästan 50 års tid. ”Vi kände nog till att torvtäkten upphör en dag och vi hade redan börjat söka stödben på annat håll. Ändå överraskade ett så här abrupt slut.”

Företaget Team Juntunen som ägs av Heikki och Mari Juntunen är ett mångsidigt företag. Det bryter torv, transporterar bränslen till kraftverk, utför transporter med lavett samt reparerar och underhåller maskiner i egen verkstad.

Torven har varit den viktigaste sysselsättaren och företaget bryter ännu torv, även om en del av maskinerna redan är skrotade. Paletten måste förnyas, säger Heikki Juntunen. ”Vi kommer nog upp härifrån. Det finns riktigt bra med arbete nu.”

En viktig utveckling finns inom virkestransporterna, som Juntunen har utökat under de senaste åren. Här sammanfaller Metsä Groups och Team Juntunens intressen. Metsä bygger en bioproduktfabrik i Kemi, vilket ökar virkesförbrukningen i norra Finland, vilket i sin tur innebär att bolaget behöver transportföretagare som kompanjoner. Team Juntunen i Rantsila i Siikalatva kan erbjuda sådana tjänster.

En anställd från Team Juntunen studerar i simulatorn.
Samuel Kemppainen från Team Juntunen studerar i simulatorn.

En annan värld

Team Juntunen sysselsätter cirka 25 personer, en del av dem mycket erfarna förare. Ändå går det inte i en handvändning att hoppa från en torvtransportbil till en virkesbil, utan det behövs skolning. ”Virkestransporterna är en helt annan värld. Branschen har sina egna informationskanaler och dessutom måste man förstå sig på vågar och lära sig använda olika datatillämpningar”, räknar Juntunen upp.

Metsä Group vill stöda sina kompanjoner så att de kan växa. Företaget har under knappt två års tid haft ett projekt vid namn Pro Kuljettaja, vars mål är att få nya förare till virkesdrivning och -transporter. Det är fråga om ett samarbetsnätverk som stöder rekrytering. Nätverket består av skolningsföretag, TE-byråer och NTM-centraler.

Tidigare har två personer från Team Juntunen deltagit i Pro Kuljettaja -projektet. De deltog i projektets skolning i ledning och personalarbete.

Detta ledde till att Team Juntunen ville ordna ett skolningsprojekt för sin egen personal enligt samma modell. Intresset vaknade också vid NTM-centralen i Norra Österbotten och SmaVisos Arto Kärkkäinen som också hör till Pro Kuljettaja-teamet valdes till utbildare.

I oktober inledde fem anställda från Team Juntunen sin utbildning till virkesbilsförare. NTM-centralen betalar cirka 70 procent av skolningskostnaderna. Skolningen omfattar båda teori- och fältskolning. Dessutom har SmaViso levererat en körsimulator till Team Juntunens utrymmen, vilket underlättar skolningen betydligt, säger Juntunen.

Team Juntunen har tidigare själv skolat sin anställda till virkesbilsförare, men den vägen har varit ”både stenig och smal”. I praktiken skolades förarna in i arbetet enbart genom att utföra själva arbetet. Arbetet var inte produktivt och de dyra bilarna var inte i bästa möjliga användning.

”Telefonen kunde ringa klockan två på natten då föraren behövde tekniskt stöd. Visst klarade vi alltid av alla situationer. Inlärningen skedde genom utförande, insamlande av erfarenhet. Nu är förarna proffs och vi kan vara stolta över dem.”

Välkommen till skogen och Metsä

Pro Kuljettaja grundades för att Metsä Groups kompanjonskapsföretag ska få stöd i rekryteringen av arbetskraft. Syftet är att projektet ska bidra till utbildningen av 300 nya proffs inom virkesdrivning och -transport. Tills vidare har det varit ett litet problem, att även om det finns lediga arbetsplatser, har dessa inte alltid varit synliga på offentliga rekryteringsforum, säger Metsä Groups projektchef Ilkka Köntti.

Könttis arbetsgrupp tog fram webbplatsen Tervetuloa metsään, vilken presenterar Metsä Groups avtalsentreprenörer i Norra Finland och arbetskraftsskolningar för dem som är intresserade av branschen. ”Vi vill aktivera skogs- och maskinfolk, så som unga, sådana som vill byta bransch, nyutexaminerade och alla andra som är intresserade av branschen. Det finns arbete i skogen och vi erbjuder den tilläggsutbildning som behövs.”

Köntti säger att det är krävande att köra skogsmaskin eller virkesbil. Många av de intresserade kan ha en lämplig grundutbildning, men i regel behövs det komplettering för att de intresserade personerna ska utvecklas till sådana proffs som entreprenörsföretagen behöver.

Skogsmaskinbranschen har också fördelar: möjlighet till bra lön och självständigt arbete. ”I regel är arbetsförmånerna i skick inom branschen. Lönen är konkurrenskraftig. Företagarna vill binda upp varje arbetstagare med förmåga” säger Köntti.

Det är också av betydelse, att skogsbranschen är en stabil sysselsättare och enligt undersökningarna är Metsä Group en eftertraktad entreprenadgivare och kompanjonskapsföretag. Heikki Juntunen tror att det lönar sig för Team Juntunen att söka tillväxt i virkestransporterna. ”Vi ser tillväxtmöjligheter i detta. Den bioproduktfabrik som byggs i Kemi har störst inverkan på vårt område.”

Artikeln har tidigare publicerats i Metsä Groupin Viesti 4/2022.
Text Ilkka Luukkonen
Foto Sini Pirnes