Bröderna Mauri, Markku och Hannu Marin grundare ett företag i Sonkajärvi 1970. Företagargnistan härstammade från brödernas far Otto Marin, som sysslade med maskinentreprenad vid sidan av sitt jordbruk. Otto Marin skaffade en lastbil 1949 och en traktor ett år senare. Han utförde virkestransporter och åkerarbeten på entreprenad. Företaget fick namnet Veljekset Marin. Under de första åren koncentrerade sig företaget på markbyggnadsentreprenad.

Övergång till skogsmaskinentreprenad

1981 övergick företagets tyngdpunkt till skogsmaskinentreprenad. Till en början utförde bröderna markberedning med grävmaskin och körde virke med skotare. De yngre bröderna Esko och Mika anslöt sig till verksamheten, medan Mauri fortsatte med ett eget företag.

1986 införskaffades den första skördaren och fyra år senare en till. Då vi kom till 2007 var maskinkedjorna redan tre till antalet, 2011 var de fem och vid ingången av 2020-talet sex. Företaget bolagiserades 1995 med aktionärerna Markku, Hannu och Esko Marin. Hannus son Marko Marin kom med som fjärde aktieägare 2019.

Samarbete med Metsä Group under 34 års tid

Veljekset Marin är regionentreprenör för Metsä Group i övre Savolax. Företagets verksamhetsområde omfattar Sonkajärvi, Lapinlahti och Rautavaara. ”Pappa och mina farbröder började driva virke åt Metsä Group redan 1988 och samarbetet har fortsatt oavbrutet i 34 års tid. Vi har trivts bra i huset och samarbetet har löpt mycket väl” säger Marko Marin.

Bröderna Marin driver årligen cirka 160 000 kubikmeter virke åt Metsä Group, till övervägande del från gallringar. Barrträdsstockarna levereras externt till Anaika Wood Ltd Oy:s sågverk i Soinlahti och björkstockarna till Metsä Woods plywoodfabrik i Suolahti. Massaveden transporteras antingen till bioproduktfabriken i Äänekoski eller massafabriken i Joutseno.

Arbetsplatserna behöver inte utannonseras

Veljekset Marin sysselsätter 14 personer. Marko Marin pratar varmt om sina anställda. ”Jag får vara stolt över alla våra anställda. De sköter sitt arbete noggrant och omsorgsfullt.”

Den offentliga diskussionen har handlat om bristen på arbetskraft som hotar skogsmaskinbranschen, men dessa problem har inte nått Sonkajärvi. ”Vi har fått bra med arbetskraft och många ungdomar har stannat kvar på jobb efter sin praktik.”

Marin berömmer särskilt ungdomarnas datatekniska kunnande. ”De kan sina datamaskiner. Oerfarenheten märks mera i reparationsarbeten, men det lär man sig genom att göra.”

En skördarförare gör tusentals och åter tusentals beslut under en arbetsdag. Enligt Marko Marin är en jämförelse med jaktplanspiloter motiverad. ”Fingrarna arbetar hela tiden och då ett träd faller, ska man redan ha sett ut de tre följande träden.”

Satsningar på maskinparken

Veljekset Marin har uppdaterat sin maskinpark an efter att avverkningsvolymerna har ökat. Maskinerna är i huvudsak av märket Ponsse. ”Ponsses service och reservdelar finns nära oss, allt finns på 25 kilometers avstånd. Det är absolut en fördel”, säger Marko Marin.

I de nya skördarna har man satsat på arbetsergonomin. Marko Marin berömmer särskilt Ponsse Scorpions styrhytt, vars fönster sträcker sig oavbrutet ända till hyttens tak. ”Tack vare fönstret är sikten till skördaraggregatet, vilket är särskilt viktigt i gallringar. Ju bättre sikt, desto mindre belastar arbetet föraren.”

Företaget har också satsat på larvband. Alla maskiner är utrustade med larvband som lämpar sig för arbete på mjuka marker och under menförestiden.

”Även om maskinerna har blivit större under årens lopp, belastar de terrängen mindre än tidigare tack vare bärande larvband. Under torra somrar har vi kunnat arbeta på poster som normalt skulle vara vinteravverkningar. Även om de bärande larvbanden ger mera flexibilitet med sommarens arbeten, skulle det vara bra att ha mera menföresposter i lager.”

Den nya generationen tar över

Marko Marin ser till framtiden med tillförsikt. Lusten att utveckla och utvidga företaget finns fortfarande kvar. ”Då man beaktar också våra samarbetsparter har vi åtta maskinkedjor i arbete. Vi har reserver så det räcker till också för större avverkningsvolymer än idag.”

Inom en snar framtid ska Veljekset Marin övergå till den yngre generationen, då Markos bror Eetu Marin utexamineras som skördarförare från Riveria.

Den ursprungliga artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 3/2022.
Text Maria Latokartano
Foto Matias Honkamaa