Företagsaffären hade dock kommit till tals redan tidigare, flera gånger. Ändå var Mikko Kokki överraskad då Metsä-Raikuus företager Jari Makkonen tog upp ärendet på ett avverkningsobjekt i mars i fjol.

”Företaget hade nyligen skaffat en ny maskin och Jari sa att han skulle komma och provköra den, men diskussionen kom att handla om försäljning av företaget.”

Metsä-Raikuu Oy som utför avverkningar åt Metsä Group hör till de största avverkningsföretagen i Nyslottsregionen. Jari Makkonens far Raimo Makkonen inledde virkestransport som entreprenör 1973. Verksamheten som fick sin början med en Valmet Jehu utvidgades under årens lopp så att styrkan nu är fyra maskinkedjor med knappt tjugo anställda och två underleverantörer. Metsä-Raikuus omsättning är knappt tre miljoner euro.

Företaget övergick helt i Jari Makkonens ägo 2003 och fick då sitt nuvarande namn.

”Jari lyfte för första gången upp försäljning av företaget för ett och ett halvt år sedan, kanske lite på skämt. Men han hade väl sedan börjat fundera på saken på allvar”, minns Anssi Kokki.

Skogsbranschen lockade

Bröderna Mikko och Anssi Kokki från Kerimäki har båda arbetat i skogen hela sina liv. Mikkos intresse för maskinföraryrket vaknade då Metsä-Raikuus företager i tiderna kom till hembyn till en avverkning då Mikko gick i högstadiet.

”Jag fick åka med i maskinen och då tändes gnistan. Efter grundskolan sökte jag mig till skogsutbildning och därefter har jag varit i branschen.”

Mikko tog en sväng till gymnasiet, men efter ett halvår konstaterade han att pluggandet inte är någonting för honom.

”Det smakade inte. Jag sökte in till skogsskolan, tog grundexamen i skogsbruk och fortsatte sedan med läroavtal köra skotare och fem år senare började jag köra skördare.”

Anssi tog efter värnplikten grundexamen i logistik och körde sedan virkesbil i sju års tid.

Företagsamheten märktes

Före företagsaffären hade Mikko och Anssi kört Metsä-Raikuus skördare som arbetspar i drygt tre års tid. Många gånger diskuterade bröderna med Makkonen hur företagets verksamhet kunde utvecklas och hur man kunde spara in på kostnader. Mikko skötte makkonens arbeten då Makkonen höll semester.

”Det var kanske under våra diskussioner som Jari lade märke till vår företagaranda. Det trängde sig väl igenom”, säger Mikko Kokki.

Mikko och Anssi hade funderat på att bli företagare redan tidigare. Det är dock svårt att komma in i branschen som ny aktör, så planerna skrinlades.

Metsä-Raikuu hade däremot hela paketet: arbetare, maskiner och entreprenörsavtal med Metsä Group. Metsä Groups inställning till företagsaffären får beröm av bröderna.

”Vi skulle gå till Metsä för att höra om vi kunde få ett kontrakt om vi skulle köpa företaget. Det gick sedan så att vi skrev avtalet med en gång”, säger Mikko Kokki.

Företagets föravtal tecknades i december 2022 och köpebrevet undertecknades den 4 januari.

”Metsä Group är en bra kompanjon och en pålitlig entreprenadgivare som samarbetet löper med och vars ord man kan lita på. Det känns som arbetet skulle ha ett gemensamt mål” säger Mikko Kokki.

Brodern en stöttepelare

Trots det svåra världsläget, så som kriget i Ukraina, ser bröderna med tillförsikt på framtiden.

”Metsä-Raikuu är ett fungerande företag. Jag är mindre orolig för den här företagsaffären än jag skulle vara om vi hade startat från noll”, säger Anssi Kokki.

Förtroendet ökar av att det finns efterfrågan på inhemskt virke.

Om situationen blir svår, så vem skulle vara en bättre affärskompanjon än den egna brodern.

”Jag kan vara säker på att Anssi sköter sin andel. Knappast kan man lita mera på någon annan än sin egen bror”, säger Mikko Kokki.

”Så precis är det. Även om responsen ibland kan vara direkt, så är Mikko ändå den stöttepelare som jag delar arbetet med och med vem man kan planera företagets ärenden. Det skulle vara mycket tyngre att vara ensam. Jag skulle inte ha gått in för det här med någon annan”, säger Anssi Kokki.

Text Maria Latokartano
Foto Markku Tissarinen

Texten är en förkortad version av en artikel som ingick i Metsä Groupin Viesti 1/2023.