Flera hållbarhetsgärningar i ekonomiskog

Metsä Group ordnade tävlingen Förnya Metsä för ägarmedlemmarna i dess moderbolag, andelslaget Metsäliitto Osuuskunta. Tävlingens syfte var att hitta nya idéer för hur man kan vidareutveckla verksamheten i ekonomiskog. Tanken är att hitta konkreta, nya tankar på hur man kan förbättra mångsidig användning, mångfald, klimatresistenslivskraft och vattenskydd i ekonomiskog så, att också ekonomiska aspekter beaktas.

Tävlingen var öppen för alla medlemmar i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta. Tävlingen pågick under tiden 1.10–30.11.2023. Deltagandet i tävlingen har nu avslutats.

Förslagen utvärderas utgående från fem huvudkriterier:

  • innovativitet
  • genomförbarhet
  • effekt
  • mätbarhet
  • ekonomi

Huvudvinsten är 5 000 euro, andra pris 3 000 euro och tredje pris 1 000 euro (skattefria belopp). Vinnarna som väljs av en jury bestående av Metsä Groups tjänstemän publiceras i januari 2024.

Metsä Group publicerade sina uppdaterade hållbarhetsmål för 2030 under förra vintern. Under våren publicerade Metsä Group sin strategi Förnyande skogsbruk, vars mål är att förbättra skogsnaturens tillstånd jämfört med dagsläget.

Tävlingen Förnya Metsä har en stark koppling till koncernens hållbarhetsmål och strategin för förnyande skogsbruk. Tävlingen stöder utvecklingen av Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster samtidigt som den tar fram idéer för hurudana nya skogstjänster ägarmedlemmarna ska erbjudas i framtiden.