Edistyminen kestävyys-tavoitteissa vuonna 2023

Onnistumisiamme olivat sertifioiduille puukuidulle asetetun 2030-tavoitteen saavuttaminen etuajassa, anonyymin rekrytoinnin laaja käyttöönotto ja toimitusketjumme vastuullisuuden edistäminen.

Fossiiliset hiilidioksidipäästömme vähenivät vuonna 2023 selvästi, koska markkinatilanne ja investointiseisokit rajoittivat tuotantoa. Alhaisempi tuotanto heikensi myös tuotantolaitostemme energia- ja vesitehokkuutta. Jatkoimme kuitenkin toimintamme kehittämistä kohti fossiilitonta, resurssitehokasta tuotantoa. Puunhankinnassamme otimme käyttöön uudistavan metsätalouden periaatteet.

Työtapaturmataajuus eteni kohti nolla tapaturmaa -tavoitetta. Tapaturmien joukossa oli myös vakavia onnettomuuksia, joten jatkamme ennakoivaa turvallisuustyötä. 

Metsä Groupin yhdeksän partner-toimittajan kanssa on sovittu kestävyystavoite, joten vuoden 2030 tavoitteemme on saavutettu. Yhteistyö toimittajien kanssa jatkuu yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Lue 2030-tavoitteistamme lisää Kestävyysraportistamme.

 

YMPÄRISTÖ TAVOITE 2030 TOTEUMA 2023
1. Monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien käytön ekologinen kestävyys
MG: Säästöpuita uudistushakkuukohteissa, % 100 96
MG: Tekopökkelöitä hakkuukohteissa, % 100 92
MG: Kuusi ainoana puulajina taimikonharvennuksen jälkeen, % 0 25
MG: Luonnon monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet, lkm 10 000 816
2. Ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen
Energiatehokkuuden parantaminen vuoden 2018 tasosta, % +10 -5,8
Fossiiliset hiilidioksidipäästöt (Scope 1 ja Scope 2 markkinaperusteinen), tn 184 713
Osuus kohderyhmään kuuluvista toimittajista, jotka ovat asettaneet SBTi:n mukaiset tavoitteet 2024 mennessä (Scope 3), % 70 19
Fossiilittomien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien osuus kuivapainosta, % 100 98,8
MG: Metsänuudistuksen ja taimikonhoidon määrä vuoden 2018 tasosta, % +30 +14
MG: Metsälannoituksen määrä vuoden 2018 tasosta, % +50 -26
MG: Peitteisen metsänkäsittelyn osuus turvemaametsien uudistamisessa, % 30 17
MG: Puutuotteisiin varastoituneen hiilen määrä vuoden 2018 tasosta, % +30 -21
3. Resurssien käytön tehokkuus ja tuotannon vastuullisuus
Prosessiveden käytön vähentäminen / tuotettu tonni vuoden 2018 tasosta, % -35 +2,0
Prosessijätettä kaatopaikalle, tn 0 1 164
     
(MG) Tavoite on Metsä Group -tasolla

 

SOSIAALINEN VASTUU TAVOITE 2030 TOTEUMA 2023
4. Jokaisen kunnioittaminen ja oikein toimiminen
Anonyymit rekrytoinnit avoimissa hauissa, % 100 72
Naisia johdossa, % >30 21
5. Työturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
Työtapaturmataajuus, oma henkilöstö (TRIF) 0 6,1
Henkilöstön työtyytyväisyys AAA A+
     

 

VASTUULLISUUDEN HALLINNOINTI TAVOITE 2030 TOTEUMA 2023
6. Innovatiivisuus ja ennakkoluuloton yhteistyö sekä 7. Metsiin perustuvan biotalouden merkitys yhteiskunnalle
Eettisyysbarometrin toimenpiteiden toteutus, % 100 100
Raaka-aineiden jäljitettävyys, osuus kokonaisostoista, % 100 97
Sertifioidun puukuidun osuus, % >90 91
Toimittajien sitoutuminen eettisiin toimintaperiaatteisiin, osuus kokonaisostoista, % 100 99,0
Toimittaja-arvioinnit ja auditoinnit keskeisille toimittajille, % 100 68
MG: Yhteinen kestävän kehityksen tavoite partner-toimittajien kanssa, % 100 100
     
(MG) Tavoite on Metsä Group -tasolla