Edistyminen kestävyys-tavoitteissa vuonna 2022

Vuonna 2022 onnistumisiamme olivat fossiilisten hiilidioksidipäästöjen väheneminen sekä myönteinen kehitys työturvallisuudessa ja toimittajien vastuullisuuden seurannassa. Alhaisempi tuotanto viimeisellä vuosineljänneksellä heikensi koko vuoden kehitystä energiatehokkuudessa ja prosessiveden käytössä.

Vuonna 2022 raportoimme edistymisestä kohti 2030-kestävyystavoitteita vuonna 2019 julkistettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2023 tietojen raportoinnista alkaen tulemme raportoimaan päivitettyjen teemojen ja tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on hyväksytty Science Based Targets -aloitteen mukaisesti ja ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tiukimpiin vaatimuksiin, joissa ilmaston lämpeneminen pyritään rajaamaan 1,5 asteeseen.

 

YMPÄRISTÖ TAVOITE 2030 TOTEUMA 2022
Monimuotoisuuden turvaaminen    
Sertifioidun puukuidun osuus >90% 83%
MG: Säästöpuita uudistushakkuukohteissa 100% 95%
MG: Harvennus- ja uudistushakkuissa hehtaarilla neljä tekopökkelöä 90% 90%
Ilmastomuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen    
Fossiiliset hiilidioksidipäästöt (Scope 1+Scope 2 markkinaperusteinen) 0 t 383,098 t
Fossiilittoman energian osuus kokonaisenergiankulutuksesta 100% 87%
Osuus kohderyhmään kuuluvista toimittajista, jotka ovat asettaneet SBTi:n mukaiset tavoitteet vuoteen 2024 mennessä (Scope 3) 70% 15%
Fossiilittomien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien osuus kuivapainosta 100% 99.3%
MG: Uuden metsä perustaminen ja taimikonhoidon määrä vuoden 2018 tasosta +30% 2.8%
MG: Puutuotteisiin sitoutuneen hiilen määrä vuoden 2018 tasosta +30% -12.4%
Tuotannon vastuullisuus ja resurssien tehokas käyttö
   
Energiatehokkuuden parantaminen vuoden 2018 tasosta >+10% 2.7%
Prosessiveden käytön vähentäminen / tuotettu tonni vuoden 2018 tasosta -30% -12.2%
Tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen 100% 99.9%
     
(MG) Tavoite on Metsä Group -tasolla

 

SOSIAALINEN VASTUU TAVOITE 2030 TOTEUMA 2022
Vastuullinen yrityskulttuuri ja tapaturmaton työympäristö    
Eettisyysbarometrin eettisyysindeksi 100% 85%
Työtapaturmien taajuus (TRIF) miljoonaa työtuntia kohti 0 6.7
     

 

VASTUULLISUUDEN HALLINNOINTI TAVOITE 2030 TOTEUMA 2022
Vastuullinen toimitusketju    
Toimittajien sitoutuminen eettisiin toimintaperiaatteisiin, osuus kokonaisostoista 100% 99%
Toimittajien taustatarkastus läpäisty, osuus kokonaisostoista 100% 96%
Toimittajien vastuullisuusarviointi läpäisty, osuus kokonaisostoista 100% 63%
Raaka-aineiden jäljitettävyys, osuus kokonaisostoista 100% 97%