Metsä Boardin vuosikatsaus 2023 sekä palkitsemispolitiikka on julkaistu

Metsä Board Oyj Pörssitiedote Tilinpäätös ja toimintakertomus 22.2.2024 klo 14.00
  • Pörssitiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Board

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board on julkaissut vuosikatsauksen 2023 pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi. Vuosikatsaus sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Metsä Board on julkaissut myös palkitsemispolitiikan, joka käsitellään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2024. Julkaistu palkitsemispolitiikka ei sisällä muutoksia varsinaisen yhtiökokouksen 11.6.2020 hyväksymään palkitsemispolitiikkaan.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka on julkaistu erillisinä pdf-tiedostoina suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/ ja ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

Yhtiön kestävyysraportti sisältyy hallituksen toimintakertomukseen. Vuodesta 2024 alkaen Metsä Boardia velvoittavat EU:n kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) mukaiset raportointivaatimukset, jotka ovat ohjanneet jo vuodelta 2023 laaditun kestävyysraportin sisältöä ja rakennetta. Kestävyysraportti täyttää kirjanpitolain raportointivelvollisuudet muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista EU:n direktiivin mukaisesti (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) ja on Global Reporting Initiative (GRI) 2021 -standardin ja SASB Pulp & Paper Products -toimialastandardin vaatimusten mukainen. Tietyt keskeiset kestävyystiedot ovat KPMG Oy:n varmentamia rajoitetun varmennuksen tasolla.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona suomeksi ja englanniksi. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Metsä Boardin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa ja osoitteesta https://www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/.

Myös Metsä Groupin vuosikatsaus 2023 on julkaistu ja on saatavilla Metsä Groupin verkkosivuilta osoitteesta https://www.metsagroup.com/fi.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Marjo Halonen, viestintäjohtaja, puh. 050 598 7046
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board valmistaa kevyitä ja korkealaatuisia taive- ja tarjoilupakkauskartonkeja sekä valkoisia kraftlainereita. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine pohjoisista metsistä. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 300 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Boardia: LinkedIn  X  Instagram  YouTube