Metsä Board Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti kannustinjärjestelmän mukaisten palkkioiden maksamiseksi ansaintajaksolta 2021–2023

Metsä Board Oyj Pörssitiedote Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 8.2.2024 klo 12.55
  • Pörssitiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Board

Metsä Board Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön pitkän aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän 2021–2024 (ansaintajakso 2021–2023) mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten.

Osakeannissa luovutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhteensä enintään 300 000 kappaletta Yhtiön hallussa olevaa B-sarjan osaketta kannustinjärjestelmän piiriin kuuluville 26 avainhenkilölle järjestelmän ehtojen mukaisesti. Annin yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä annilla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen suunnattua osakeantia Yhtiöllä on hallussaan yhteensä 701 215 omaa B-sarjan osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen jää Yhtiön haltuun vähintään noin 401 215 kappaletta.

Luovutettavien B-sarjan osakkeiden tarkka lukumäärä vahvistuu viimeistään 14.3.2024 ja tiedotetaan osakkeiden luovutuksen yhteydessä erillisellä pörssitiedotteella viimeistään 15.3.2024.

Lisätietoa Yhtiön palkitsemisesta ja kannustinjärjestelmistä on saatavilla osoitteessa: https://www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen/

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101
Marika Sand Kirk, väliaikainen lakiasiainjohtaja, puh. 040 683 7973
 


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board valmistaa kevyitä ja korkealaatuisia taive- ja tarjoilupakkauskartonkeja sekä valkoisia kraftlainereita. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine pohjoisista metsistä. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 300 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Boardia: LinkedIn   X   Instagram   YouTube