Metsä Board ei toteuta Kaskisten taivekartonkitehdashanketta

Metsä Board Oyj Sijoittajauutinen 21.3.2024
  • Sijoittajauutiset
  • |
  • |
  • Metsä Board

Metsä Board ilmoitti 15.9.2022 käynnistävänsä esisuunnittelun uuden taivekartonkitehtaan rakentamisesta Kaskisiin. Esisuunnittelu sisälsi teknisen suunnittelun, infrastruktuuri- ja logistiikkaratkaisujen suunnittelun, päälaitehankintojen kilpailutuksen sekä hankkeen taloudellisen tarkastelun. Esisuunnittelun yhteydessä tehtiin myös ympäristövaikutusten arviointi sekä haettiin ympäristölupaa.

Esisuunnittelu on nyt valmistunut ja Metsä Board on päättänyt, että Kaskisten taivekartonkitehtaan investointia ei toteuteta. Suunnitellun investoinnin kokonaiskustannus nousi alkuperäistä arviota merkittävästi korkeammaksi, minkä vuoksi takaisinmaksuajalle ja sijoitetun pääoman tuotolle asetetut tavoitteet eivät olisi täyttyneet. Metsä Board alaskirjaa investointina käsittelemänsä kustannukset esiselvityshankkeesta, yhteensä noin 8 miljoonaa euroa, vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä tammi-maaliskuun 2024 liiketulokseen.

Metsä Board suunnittelee investointeja nykyisillä tehtaillaan

Metsä Board on päättänyt käynnistää ohjelmat uusista tuotevaihtoehdoista ja kasvu- ja kehitysinvestoinneista nykyisillä tehtaillaan toteuttaakseen strategiaansa kasvaa kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa ja uudistaa teollisia toimintojaan. Ohjelmat tukevat Metsä Boardin tavoitetta fossiilittomasta tuotannosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Lisäksi yhtiö jatkaa muovia vähentävien pakkausratkaisujen kehittämistä.

Husumin tehdasintegraatissa Ruotsissa Metsä Board aloittaa ohjelman uusien tuotteiden valmistamisesta nykyisellä valkoisen kraftlainerin tuotantolinjalla (BM2). Tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kasvavaan ruoka- ja tarjoilupakkaussegmenttiin. Yhtiö jatkaa suunnittelua Husumin sellutehtaan kuitulinjan uudistamisesta.

Simpeleen kartonkitehtaan modernisoimiseksi Metsä Board käynnistää merkittävän investointiohjelman, joka toteutetaan vaiheittain. Ohjelma sisältää uudistuksia mekaanisen massan valmistuksessa, kartonkikoneen alkukuivatus- ja päällystysosalla sekä jälkikäsittelyssä. Lisäksi suunnitelmissa on uusi voimalaitos. Investointiohjelman tuloksena taivekartongin laatu, suorituskyky ja kustannuskilpailukyky paranevat, sekä tuotantokapasiteetti kasvaa.

Kyron kartonkitehtaalla käynnistetään investointiohjelma barrierkartonkien suorituskyvyn parantamiseksi ja loppukäyttöalueiden laajentamiseksi. 

Simpeleen ja Kyron kartonkitehtaiden investointien arvioitu kokonaiskustannus on 250 miljoonaa euroa seuraavien 10 vuoden aikana.

Metsä Board tiedottaa investointien etenemisestä säännöllisesti osavuosikatsauksissaan sekä tarvittaessa erillisillä tiedotteilla.


METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Media
Mika Joukio, toimitusjohtaja, puh. 010 465 4300

Analyytikot ja sijoittajat
Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström, puh. 010 462 0101


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board valmistaa kevyitä ja korkealaatuisia taive- ja tarjoilupakkauskartonkeja sekä valkoisia kraftlainereita. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine pohjoisista metsistä. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 300 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa.

Seuraa Metsä Boardia: LinkedIn  X  YouTube  Instagram