Korjaus: Metsä Boardin vuosikatsaus 2023 sekä palkitsemispolitiikka on julkaistu – korjaus palkitsemispolitiikkaan

Metsä Board Oyj  Pörssitiedote Tilinpäätös ja toimintakertomus 20.3.2024 klo 11.30
  • Pörssitiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Board

Korjauksen syy: Metsä Board Oyj julkaisi 22.2.2024 vuosikatsauksen 2023 sekä toimielinten palkitsemispolitiikan, joka käsitellään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2024. Tiedotteessa todettiin, että julkaistu palkitsemispolitiikka ei sisällä muutoksia varsinaisen yhtiökokouksen 11.6.2020 hyväksymään palkitsemispolitiikkaan. Tiedotteen liitteenä olevasta palkitsemispolitiikasta puuttuivat alla olevat kappaleet koskien hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen kuvausta. Puuttuvat kappaleet on lisätty tämän tiedotteen liitteenä olevaan korjattuun palkitsemispolitiikkaan, joka on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/.

Palkitsemisen kuvaus

HALLITUS

Yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kullekin hallituksen jäsenelle voidaan maksaa kiinteä vuosi- tai kuukausikorvaus sekä kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle voidaan maksaa korotettu palkkio. Vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa rahana ja osa osakkeina. Hallitustyöstä maksettavat palkkiot voivat olla eläkettä kerryttäviä. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja Metsä Boardin matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin. Hallituksen jäsenet eivät voi olla Metsä Boardin lyhyen tai pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmien piirissä, ellei yhtiökokous nimenomaisesti toisin päätä. Yhtiökokoukselle tehtävän päätösehdotuksen valmistelu on kuvattu edellä kohdassa ”Palkitsemisen päätöksentekojärjestys”.

TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja päättää tämän palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista tämän palkitsemispolitiikan puitteissa. Hallituksen päätöksellä toimitusjohtajalle maksetaan kiinteä peruspalkka, joka on korvaus tehtävän vastuista tehtävän vaativuuden, yksilön osaamisen ja suoriutumisen sekä palkitsemisen markkinakäytännön perusteella. Hallitus päättää toimitusjohtajan kuulumisesta yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmiin, osallistumisen ehdoista ja enimmäispalkkioista. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus voi olla enintään toimitusjohtajan vuoden palkkaa vastaava. Pitkän aikavälin palkkiomahdollisuus on enintään toimitusjohtajan kolmen vuoden palkkaa vastaava. Toimitusjohtajalle voidaan lakisääteisen työeläketurvan lisäksi ottaa etuus- tai maksuperusteinen lisäeläkevakuutus.”

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Marjo Halonen, viestintäjohtaja, puh. 050 598 7046
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board valmistaa kevyitä ja korkealaatuisia taive- ja tarjoilupakkauskartonkeja sekä valkoisia kraftlainereita. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine pohjoisista metsistä. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 300 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa.

Seuraa Metsä Boardia: LinkedIn  X  Instagram  YouTube