Elinkaariarvioinnin mukaan lääkepakkausten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää jopa 60 prosenttia optimoimalla materiaalivalinnat

Metsä Board Oyj lehdistötiedote 6.3.2024
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Board

Tuotepakkauksien osuus lääkevalmistajien Scope 3 -päästöistä on suuri, kun otetaan huomioon esimerkiksi raaka-aineiden tuotanto, valmistus ja käytöstä poistaminen. Metsä Boardin laskelmien mukaan lääkepakkausten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää huomattavasti kevyiden ensikuitukartonkien avulla ja optimoimalla käytetty kartonki. 

Metsä Boardin tekemät laskelmat* osoittavat lääkepakkausten hiilijalanjäljessä selkeän vähennyspotentiaalin kun pakkauksessa käytetään usein käytettyjen kartonkilajien sijaan Metsä Boardin ensikuitukartonkeja. Siirtymällä valkaistusta sellukartongista (SBB) Metsä Board -taivekartonkiin pakkausten hiilijalanjälkeä voi pienentää yli 50 prosenttia, ja kierrätyskartongin (WLC) korvaaminen Metsä Boardin taivekartongilla voi vähentää pakkauksen hiilijalanjälkeä 60 prosenttia. Raportti elinkaariarvioinnista (LCA) ja sen sisältämät vertailut on varmennettu Ruotsin ympäristötutkimuslaitoksen (IVL Swedish Environmental Research Institute) toimesta. Tekninen taustaraportti ja todentamislausunto ovat saatavilla Metsä Boardin verkkosivuilla.

Metsän Boardin taivekartongeilla on pienempi hiilijalanjälki edellä mainittuihin verrokkikartonkeihin verrattuna, koska niiden valmistuksessa käytetystä energiasta suuri osa on fossiilitonta ja koska ne ovat verrokkikartonkeja kevyempiä, vahvuudesta tai toiminnallisuudesta tinkimättä.

"Vastuullisena materiaalitoimittajana tehtävämme on tarjota lääkemerkkien omistajille läpinäkyvää ja puolueetonta tietoa, joka auttaa heitä arvioimaan pakkausmateriaaleja ja tekemään tietoisempia ja kestävämpiä valintoja hiilijalanjälkensä pienentämiseksi", sanoo Anne Uusitalo, tuoteturvallisuus- ja vastuullisuusjohtaja Metsä Boardilta.

Metsä Board tarjoaa yksityiskohtaista tietoa kartonkilajiensa hiilijalanjäljestä. Asiakkaan toiveesta Metsä Board voi myös toimittaa kaikista kartonkilajeistaan täydellisen elinkaariarvioinnin, joka sisältää laajan valikoiman ympäristövaikutuskategorioita ja resurssien käyttöindikaattoreita.

*) Arvioinnit noudattavat ISO 14025 -standardin menettely- ja menetelmävaatimuksia ja ovat ISO 14040- ja 14044-standardien mukaisia. Tutkimuksen järjestelmärajaksi valittiin cradle-to-gate + end-of-life ja ilmastonmuutosvaikutusmenetelmäksi EF3.1 Climate Change - total. Ilmastonmuutosvaikutukset kilpaileville materiaaleille perustuu dataan Sphera LCA for Packaging -ohjelmasta, joka pyrkii edustamaan yleisiä tuotteita Euroopan markkinoilla. Tekninen taustaraportti ja todentamislausunto ovat saatavilla Metsä Boardin verkkosivuilla.

Kuvalinkki                                 

 

Lisätietoja:
Marjo Halonen, VP Communications, Metsä Board
Puhelin: +358 (0)50 598 7046
Sähköposti: marjo.halonen@metsagroup.com


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board valmistaa kevyitä ja korkealaatuisia taive- ja tarjoilupakkauskartonkeja sekä valkoisia kraftlainereita. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine pohjoisista metsistä. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 300 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa.

Seuraa Metsä Boardia: LinkedIn  X  YouTube  Instagram