Metsä Boardin vuoden 2023 tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 89 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Pörssitiedote Osavuosikatsaus 27.4.2023 klo 12.00
 • Pörssitiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Board

Tammi–maaliskuu 2023 (verrattuna 1–3/2022)

 • Liikevaihto oli 542,1 miljoonaa euroa (582,0).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 88,7 miljoonaa euroa (121,5) eli 16,4 prosenttia liikevaihdosta (20,9). Liiketulos oli 88,4 miljoonaa euroa (140,7).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,26), ja osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,31).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 13,9 prosenttia (21,1).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 126,4 miljoonaa euroa (92,6).

Olennaista tammi–maaliskuussa 2023

 • Ensikuitukartonkien kysyntää vähensivät kuluttajatuotteiden kysynnän lasku sekä arvoketjun varastojen sopeuttamistoimet
 • Metsä Boardin kartonkien keskihinnat nousivat. Nousu johtui erityisesti vuosisopimusasiakkaiden hinnankorotuksista taivekartongissa
 • Markkinasellujen kysyntätilanne heikkeni odotuksia enemmän Euroopassa. Kiinassa talouden piristyminen ei ole vahvistanut markkinasellujen kysyntää odotetulla tavalla. Sellujen markkinahinnat (PIX) laskivat edellisestä vuosineljänneksestä
 • Metsä Board sopeutti kartonkien sekä sellun ja kemihierteen tuotantoa vastaamaan kysyntätilannetta. Tuotantomäärät jäivät alle kapasiteettitasojen 
 • Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3. Tilikaudelta 2022 päätettiin jakaa osinkoa 0,58 euroa osakkeelta
 • Osakkuusyhtiö Metsä Fibre maksoi Metsä Boardille osinkoa 83 miljoonaa euroa tilikaudelta 2022
 • Metsä Board päivitti vuoteen 2030 ulottuvia kestävyystavoitteitaan

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Board antoi tulosvaroituksen 12.4.2023 koskien tammi–maaliskuun 2023 tulosohjeistusta. Yhtiö arvioi aiemmin, että sen vertailukelpoinen liiketulos tammi–maaliskuussa 2023 olisi suunnilleen samalla tasolla kuin loka–joulukuussa 2022. Loka–joulukuun 2022 vertailukelpoinen liiketulos oli 100,8 miljoonaa euroa, kun se tammi–maaliskuussa oli 88,7 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2023

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan huhti–kesäkuussa 2023 olevan heikompi kuin tammi–maaliskuussa 2023.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta liikevaihtomme oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 542 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulosprosenttimme 16,4 (1–3/2022: 582 ja 20,9). Tämä on erinomainen suoritus tilanteessa, jossa tuotanto- ja toimitusmäärämme jäivät selvästi vertailukaudesta, ja olivat alle kapasiteettitason. Lisäksi kannattavuuttamme rasittivat keskimäärin 15 prosenttia korkeammat kokonaiskustannukset viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liiketoiminnan rahavirta tammi–maaliskuussa oli 126 miljoonaa euroa (1–3/2022: 93) ja taseemme pysyi vahvana: korollinen nettovelkamme oli lähellä nollaa.

Kuluttajatuotteiden kysynnän yleinen lasku sekä arvoketjun varastojen sopeuttamistoimet vaikuttavat edelleen ensikuitukartonkien kysyntään. Kartonkiemme kohonneet keskihinnat sekä positiivinen valuuttavaikutus ovat kuitenkin paikanneet volyymien laskusta aiheutunutta tulosheikennystä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskihintoja nostivat taivekartongin uudet vuosisopimushinnat sekä keskittyminen päämarkkina-alueidemme asiakkuuksiin. Sopeutimme ja tulemme edelleen sopeuttamaan tuotantoamme kysyntätilannetta vastaavaksi. Toisella vuosineljänneksellä tuotantoamme rajoittavat lisäksi useat Suomen tehtaille suunnitellut vuosihuoltoseisokit. 

Sellumarkkina kehittyi alkuvuonna odotuksiamme selvästi heikommin, ja vaikutti negatiivisesti kannattavuuteemme. Euroopassa markkinasellujen kysyntää vähentävät paperin ja kartongin tuottajien pitkittyneet tuotantoseisokit. Kiinassa talouden piristyminen tiukkojen koronarajoitusten poistumisen jälkeen ei ole vahvistanut markkinasellun kysyntää odotetulla tavalla. Sellujen markkinahinnat laskivat tammi–maaliskuussa edelliseen vuosineljännekseen nähden, ja suunta on ollut sama katsauskauden jälkeenkin. 

Venäjän perusteeton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on vaikuttanut Euroopan energiamarkkinoihin, ja energiaomavaraisuudesta on tullut merkittävä kilpailutekijä yrityksille. Metsä Boardin korkea energiaomavaraisuus paranee tänä vuonna entisestään Husumin uuden soodakattilan ja turbiinin sekä Olkiluoto 3 ydinvoimalan käynnistymisten myötä. Sota myös lopetti Venäjän puutuonnin, mikä on kiristänyt Itämeren alueen puumarkkinaa. Suomessa ja Ruotsissa kuitupuun hinnat ovat nousseet kantohintojen sekä toimitusketjun kustannusinflaation seurauksena. Tällä hetkellä kuitupuuta on kuitenkin hyvin saatavilla kysyntää vastaavaan tuotantoon.

Lyhyen aikavälin haasteista huolimatta suhtaudun myönteisesti Metsä Boardin tulevaisuuteen. Yhtiömme on taloudellisesti erittäin vahvassa kunnossa ja investoimme pitkällä tähtäimellä kestävästi kuitupohjaisiin pakkausmateriaaleihin, joille on erinomaiset kasvunäkymät. Vuoden toisella puoliskolla valmistuvat investointimme Husumissa ja Kemissä, joiden myötä vuotuinen kartonkikapasiteettimme kasvaa noin 240 000 tonnilla. Kaskisten uuden taivekartonkitehtaan esisuunnittelu on täydessä käynnissä, ja mahdollinen investointipäätös tästä voidaan tehdä aikaisintaan ensi vuonna. Lisäksi osakkuusyhtiöllämme Metsä Fibrellä käynnistyy tänä vuonna Kemissä uusi biotuotetehdas, joka on historian suurin metsäteollisuusinvestointi Suomeen.”

Taloudelliset tunnusluvut
2023 2022 2022 2022
Q1 Q1 Q4 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 542,1 582,0 599,8 2 479,6
EBITDA milj. e 113,4 161,9 111,4 614,6
  vertailukelpoinen, milj. e 113,7 142,7 116,8 602,8
EBITDA, %:a liikevaihdosta 20,9 27,8 18,6 24,8
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 21,0 24,5 19,5 24,3
Liiketulos milj. e 88,4 140,7 94,7 531,5
  vertailukelpoinen, milj. e 88,7 121,5 100,8 520,7
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 16,3 24,2 15,8 21,4
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 16,4 20,9 16,8 21,0
Tulos ennen veroja, milj. e 87,7 139,1 93,4 524,9
  vertailukelpoinen, milj. e 88,2 119,9 99,9 514,6
Kauden tulos, milj. e 75,5 120,7 89,6 461,3
  vertailukelpoinen, milj. e 75,9 101,5 95,1 451,4
Osakekohtainen tulos, e 0,19 0,31 0,21 1,15
  vertailukelpoinen, e 0,19 0,26 0,23 1,13
Oman pääoman tuotto, % 13,8 26,1 16,4 22,5
  vertailukelpoinen, % 13,9 22,0 17,4 22,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,9 24,4 14,6 21,4
  vertailukelpoinen, % 13,9 21,1 15,5 20,9
Omavaraisuusaste, % 62 60 66 66
Nettovelkaantumisaste, % 0 -5 4 4
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 0,0 -0,2 0,2 0,2
Osakekohtainen oma pääoma, e 5,48 4,76 5,86 5,86
Korollinen nettovelka, milj. e 8,6 -99,7 94,5 94,5
Kokonaisinvestoinnit, milj. e 57,4 107,1 77,2 304,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 126,4 92,6 70,2 232,0
Henkilöstö 2 280 2 235 2 248 2 248

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Toimitusjohtaja Mika Joukio ja talousjohtaja Henri Sederholm esittelevät osavuosikatsauksen 27.4.2023 kello 15 pidettävässä englanninkielisessä puhelinkokouksessa.

Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua osoitteissa www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/ ja https://metsaboard.videosync.fi/2023-q1.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta:
https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010167.

Taloudellinen raportointi vuonna 2023

27.7.2023: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023
26.10.2023: Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 250 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram