Kartonkiteollisuuden sivuvirrat maatalouden hyötykäyttöön – kuitujakeilla parempaa peltomaata ja hiilensidontaa

Metsä Board Oyj lehdistötiedote 10.5.2023
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Board

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin kartonkituotannosta sivuvirtana muodostuvilla kuitujakeilla parannetaan suomalaista peltomaata yhteistyössä Soilfood Oy:n kanssa. Tuotannon sivuvirrat saadaan näin tehokkaaseen hyötykäyttöön, eivätkä ne päädy jätteeksi. Sivuvirtojen jalostaminen maaparannuskuiduiksi paitsi kierrättää puukuidun ravinteet, myös sitoo puun hiiltä peltoihin.

Suomalainen kiertotalousyhtiö Soilfood valmistaa Metsä Boardin kartonkitehtaiden tuotannosta yli jäävistä kuitupitoisista jakeista maataloudelle puupohjaisia maanparannusaineita, joilla sekä lisätään maan multavuutta että parannetaan sen vedenpidätyskykyä. Maanparannuskuitujen käyttö on lisäksi tehokas vesiensuojelumenetelmä, sillä se voi jopa puolittaa pellon fosforivaluman.

”Yhdessä teollisuuden ja maanviljelijöiden kanssa korvaamme neitseellisiä raaka-aineita kierrätetyillä ja käytämme näin luonnonvaroja viisaasti. Kierrätettyjen ravinteiden ja maanparannusaineiden kysyntä on ollut selvässä kasvussa viime vuodet. Markkinan kasvua rajoittaa tällä hetkellä lähinnä raaka-aineiden saatavuus.” kertoo Soilfoodin myyntijohtaja Sampo Järnefelt.

Soilfood noutaa Metsä Boardin Kemin ja Äänekosken tehtailta sivuvirtoja hyötykäyttöön tällä hetkellä vähintään kaksi kuormaa joka arkipäivä. Peltomaan parannuksen lisäksi kuituja sisältäviä sivuvirtoja ohjataan tehtailta myös energiantuotantoon sekä viher- ja maanrakentamiseen kuten meluvalleihin ja kaatopaikkojen maisemointiin.

Yhteistyön taustalla Luonnonvarakeskuksen tutkimus

Metsä Boardin ja Soilfoodin yhteistyö sai alkunsa Luonnonvarakeskuksen kanssa vuonna 2015 aloitetusta hankkeesta, jossa tutkitaan kuitulietteestä valmistetun maanparannusaineen kykyä vakauttaa peltomaan rakennetta ja näin ollen vähentää eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista pellosta vesistöön. Tutkimuksen kenttäkokeissa maanparannuskuitujen on havaittu vähentävän ravinteiden huuhtoutumisriskiä jopa puolella. (Rasa, K, Pennanen, T, Peltoniemi, K, et al. 2021, Pulp and paper mill sludges decrease soil erodibility, https://doi.org/10.1002/jeq2.20170)

Sivuvirrat mukana myös kestävyystavoitteissa

Sivuvirtojen hyödyntäminen on mukana myös Metsä Boardin kestävyystavoitteissa. ”Tällä hetkellä yli 99 prosenttia tuotantomme sivuvirroista hyödynnetään joko materiaaleina tai energiana. Tavoitteemme on sataprosenttinen hyödyntäminen niin, ettei prosessissamme synny lainkaan kaatopaikkajätettä vuoden 2030 jälkeen.” kertoo Metsä Boardin kehitysjohtaja Markku Leskelä.

Kuitujakeita voidaan käyttää energiatuotantoon polttamalla, mutta käyttö maanparannusaineena on kiertotalouden kannalta arvokkaampaa. Näin puupohjaisen materiaalin ravinteet päätyvät takaisin maaperään ja osa hiilestä sitoutuu pitkäaikaisesti. Yhdellä kuitukäsittelykerralla maanviljelijä lisää peltoon jopa yli 5 tonnia hiiltä, josta osa hajoaa biologisissa prosesseissa maaperämikrobiston ruoaksi ja osa sitoutuu maahan pitkäkestoisesti muodostaen yli 20 vuotta säilyvän hiilivaraston.

”Yhteistyömme Soilfoodin kanssa on hyvä esimerkki kiertotaloudesta, josta hyötyvät kaikki osapuolet, Leskelä toteaa.

Linkki kuviin

Lisätietoja:
Marjo Halonen, VP Communications, Metsä Board
Puhelin: +358 (0)50 598 7046
Sähköposti: marjo.halonen@metsagroup.com


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 250 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram

Metsä Group 
metsagroup.com/fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare