"Kierrätysasteet ja kierrätettävän materiaalin laatu ovat jo erittäin korkeat, kun käytettyjä pakkauksia kerätään kaupoilta ja teollisuudesta, mutta valitettavasti keräys kotitalouksilta laahaa näistä jäljessä. Verkkokaupan, sekä erityisesti ruoan verkkokaupan, yleistyttyä koteihin päätyy jatkuvasti enemmän pakkauksia. Kiertotalouden tavoitteiden saavuttamisen lisäksi on tärkeää, että tämä arvokas raaka-aine saadaan erilliskerättyä kierrätystä varten, jotta kuidun laatu säilyy mahdollisimman hyvänä", sanoo Anu Rehtijärvi, Metsä Boardin markkinatietopäällikkö ja 4evergreenin Workstream 3 -ryhmän jäsen.

4evergreen on asettanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen nostaa kuitupohjaisten pakkausten kierrätysaste EU:n alueella nykyisestä 82 prosentista 90 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Keskeistä korkeamman kierrätysasteen saavuttamiseksi on kuitupohjaisten pakkausten erottelu  sekä sekajätteestä että muista kierrätettävistä materiaaleista jo jätteen syntypaikalla eli kotitalouksissa.

"Ohjeistus auttaa suunnittelemaan ja perustamaan toimivia kuitupohjaisten pakkausten lajittelu- ja keräysjärjestelmiä erityisesti niissä maissa ja kunnissa, joissa kierrätysasteet eivät vielä ole korkeat. Ohjeet on siksi suunnattu myös poliittisille päättäjille, kunnille sekä kuitupohjaisten pakkausten arvoketjulle, mukaan lukien jäte- ja tuottajavastuuoperaattorit", sanoo Tytti Peltonen, Metsä Groupin EU-yhteiskuntasuhdejohtaja ja 4evergreenin Workstream 5:n toinen vetäjä. "Tarkoituksena ei ole mullistaa jo hyvin toimivia vakiintuneita järjestelmiä, jotka soveltuvat paikallisiin olosuhteisiin korkeiden kierrätysasteiden saavuttamiseksi, vaan laajentaa erilliskeräysjärjestelmien käyttöönottoa ympäri Euroopan."

Guidance on the Improved Collection and Sorting of Fibre-Based Packaging for Recycling

Metsä Board on yksi 4evergreen-allianssin perustajajäsenistä. 4evergreen kokoaa yhteen jäseniä koko pakkausarvoketjusta; paperin ja kartongin valmistajista pakkausten jalostajiin, elintarvike- ja juomabrändien omistajiin ja vähittäiskauppaan, teknologian ja materiaalien toimittajiin, jätteiden lajittelijoihin ja kerääjiin, tutkimusorganisaatioihin ja teknisiin yliopistoihin. Lue lisää 4evergreenin tavoitteista ja seuraa sitä LinkedInissä.