Varsinainen yhtiökokous 2023

Metsä Board Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23 maaliskuuta 2023  Dipolissa Espoossa.

  1. -

    Toimitusjohtajan katsaus (videotallenne)

Tärkeitä päivämääriä

23.2.2023 Kutsu vuoden 2023 yhtiökokoukseen
23.2.2023 Vuosikertomus ja kestävyysraportti, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu yhtiön verkkosivuilla
13.3.2023 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
17.3.2023 klo 16 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät (suomalaisen henkilökohtaisen arvo-osuustilin omistajat)
17.3.2023 klo 16 Määräaika valtakirjojen toimittamiselle
20.3.2023 klo 10 Määräaika hallintarekisteröityjen osakkeiden merkitsemiseksi tilapäiseen osakasluetteloon sekä ennakkoäänestykselle
22.3.2023 Linkki yhtiökokouksen streamin seuraamista varten toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla tai/ja tekstiviestillä 
23.3.2023 klo 15 Varsinainen yhtiökokous
5.4.2023 Osingonmaksu
6.4.2023 Yhtiökokouksen pöytäkirja viimeistään saatavilla näillä sivuilla