Esisuunnittelu uudesta kartonkitehtaasta Kaskisiin

Metsä Board on käynnistänyt esisuunnittelun uudesta kartonkitehtaasta Kaskisiin. Tavoitteenamme on fossiiliton tuotanto ja maailmanluokan resurssitehokkuus.

Metsä Board ilmoitti syyskuussa 2022 käynnistävänsä esisuunnittelun uuden, vuosikapasiteetiltaan noin 800 000 tonnin kartonkitehtaan rakentamisesta Kaskisten tehdasalueelle.

Esisuunnittelu sisältää teknisen suunnittelun, infrastruktuuri- ja logistiikkaratkaisujen suunnittelun sekä päälaitehankintojen kilpailutuksen. Osana esisuunnittelua käynnistettiin ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja hankkeeseen liittyvät lupamenettelyt.

Metsä Board arvioi, että mahdollinen investointipäätös voidaan tehdä aikaisintaan vuonna 2024.

Tavoitteena maailmanluokan resurssitehokkuus ja vastuullisuus

Uuden kartonkitehtaan suunnittelun lähtökohtana on fossiiliton tuotanto ja maailmanluokan resurssi-, tuotanto- ja ympäristötehokkuus.

Parhaan käytettävissä olevan teknologian ansiosta raaka-aineiden, energian ja veden kulutus tuotettua taivekartonkitonnia kohden vähenisi selvästi nykyisiin tuotantolaitoksiin verrattuna.

Tuotekonseptissa hyödynnettäisiin Metsä Boardin pitkäjänteistä kehitystyötä korkealaatuisten ja kevyiden kartonkien valmistuksessa.

Tietoa YVA-menettelystä

Metsä Board on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) Kaskisiin suunnitellun kartonkitehtaan osalta. Metsä Boardin arviointiohjelma oli nähtävillä 12.1.–10.2.2023. Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 10.3.2023.

Metsä Boardin arviointiselostuksesta voi antaa lausuntoja ja mielipiteitä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ajalla 25.5.–21.7.2023. Selostus on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA sekä Kaskisten, Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupungintaloilla sekä kirjastoissa.

Mikä on YVA-menettely?

Metsä Board suunnittelee Kaskisiin uutta kartonkitehdasta. Toiminta edellyttää YVA-menettelyä, jolla tarkoitetaan ympäristövaikutusten arviointia. YVA-menettelyllä pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tuotetaan tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-prosessiin voivat osallistua kaikki, joihin hanke voi vaikuttaa. YVA-viranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Miten YVA etenee?

YVA-menettely on kaksivaiheinen:

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma YVA-menettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään hankkeen ominaisuudet, tekniset ratkaisut ja yhtenäinen arvio ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus on kuvaus hankealueella sijaitsevien toimintojen ympäristövaikutuksista ja vaikutusten merkittävyydestä. Kummassakin vaiheessa viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. Lupaviranomaiset ja hankkeesta vastaavat käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen lausuntoa omassa päätöksenteossaan.

Arvioitu YVA-menettelyn aikataulu

 1. 12/2022

  Metsä Boardin arviointiohjelma viranomaisille

 2. 1/2023

  Ohjelmavaiheessa ajankohtaista

  • Arviointiohjelma nähtävillä 12.1.2023–10.2.2023
  • Yleisötilaisuus 24.1.2023
  • Mahdollisuus lausuntojen ja mielipiteiden antamiseen
  • YVA-yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
 3. 5/2023

  Metsä Boardin arviointiselostus viranomaiselle

 4. 6/2023

  Selostusvaiheessa ajankohtaista

  • Arviointiselostus nähtävillä 25.5.–21.7.2023
  • Yleisötilaisuus 19.6.2023
  • Keskeisten tahojen lausunnot ja mielipiteet arviointiselostuksesta
 5. 9/2023

  YVA- yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta

Miten voin vaikuttaa?

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa Metsä Boardin laatiman YVA-selostuksen yleisön nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 60 päivän ajaksi alkaen 25. toukokuuta. Tällöin arviointiselostukseen voi tutustua valtion ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa sekä seuraavissa paikoissa:

 • Kaskisten kaupungintalo ja kaupunginkirjasto
 • Närpiön kaupungintalo ja pääkirjasto
 • Kristiinankaupungin kaupungintalo ja kirjasto

Hanketta koskeva yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina 19. kesäkuuta klo 17.00–20.00 Kaskisten urheiluhallissa osoitteessa Sulkukatu 11, 64260 Kaskinen. Kahvitarjoilu alkaa klo 16. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teams-yhteyden kautta. Linkki löytyy valtion ympäristöhallinnon yhteisen verkkopalvelun kautta ennen yleisötilaisuutta.

Miksi kartonkitehtaan ympäristövaikutuksia arvioidaan?

Kartongin valmistus kuuluu lakisääteisiin hankkeisiin, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lisäksi tehtaan rakentaminen edellyttää teollisuusalueen tasaamista, siten, että uusi alue yhdistyy luontevasti olemassa olevaan tehdasalueeseen. Toiminta edellyttää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan.

Lue lisää ympäristövaikutusten arvioinnista ELY-keskuksen sivustolta.

Ota yhteyttä!

Täytäthän oheiset kohdat ottaaksesi meihin yhteyttä. Vastaamme kysymyksiin mahdollisimman pian.

Metsä Board Oyj kunnioittaa yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Käytämme meille antamiasi henkilötietoja yhteydenottoon ja mahdolliseen liikesuhteeseen, joka voi syntyä ensimmäisen yhteydenoton johdosta. Jos edustamasi yritys on jo Metsä Boardin asiakas, nykyiset yhteystietosi päivitetään nyt antamillasi tiedoilla. Lue lisää asiakkaan tietosuojaselosteestamme.