Kestävä metsänhoito ja metsäsertifikaatit

Metsä Fibre käyttää pohjoista puuta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä alueilla, joilla metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Merkittävimmät työkalut kestävän metsänhoidon ja puun alkuperän jäljitettävyyden varmistamiseksi ovat sertifiointijärjestelmät PEFC (PEFC/02-31 03) ja FSC® (FSC-C014476). 

Olemme sitoutuneet turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Yksi vuoden 2030 vastuullisuustavoitteistamme on sen varmistaminen, että kaikissa hakkuukohteista jätetään luonnon monimuotoisuutta lisääviä tekopökkelöitä ja kaikilla uudistushakkuukohteilla säästöpuita.

Uudistava metsätalous turvaa luonnon monimuotoisuutta

Vuonna 2023 Metsä Group käynnisti uudistuvan metsätalouden ohjelman, jonka tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja samalla edistää talouskasvua ja luonnonvaroja. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi metsien puulajiston monimuotoisuuden lisääminen, arvokkaiden elinympäristöjen suojelu sekä ohjelmat erityyppisten metsien ja ympäristöjen suojelemiseksi.

Luonnon monimuotoisuutta turvataan myös lisäämällä lahopuun määrää ja säilyttämällä arvokkaita elinympäristöjä. Talousmetsissä lahopuuta syntyy kannoista, tekopökkelöistä, hakkuutähteistä, elävien puiden kuolleista osista ja kaatuneista rungoista. Lahopuu tarjoaa elinympäristön monille uhanalaisille lajeille.

Uudistuva metsätalous perustuu mittauksiin ja tutkimuksiin, joilla osoitetaan, että metsäluonnon tila paranee. Puun tuotannon lisäksi mitataan myös muita ekosysteemipalveluja: hiilinieluja, puhdasta vettä, marjoja, sieniä, virkistyskäyttöä ja eroosion ehkäisyä.

Metsien uudistaminen on olennainen osa kestävää metsänhoitoa, ja edellytämme, että ympäristöarvot, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, otetaan huomioon kaikissa metsätalouden toimenpiteissä. Metsät uudistetaan aina hakkuiden jälkeen, ja Metsä Group käyttää metsänuudistamisessa kotimaisia puulajeja ja taimia.

Lisäksi metsänomistajat voivat käyttää Metsä Group Plus -metsänhoitomallia, jossa metsän monimuotoisuus ja metsäluonto huomioidaan metsätöiden toteutuksessa. Tällöin hakkuissa jätetään enemmän säästöpuita ja tekopökkelöjä metsähehtaaria kohden.

Vastuullinen puunhankinta

Metsä Forest hankkii kaiken Metsä Fibren tuotantolaitosten käyttämän puun. 

Käyttämämme puu on jäljitettävissä ja tulee sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä. Puun hankinta ei aiheuta metsäkatoa. Kaikissa maissa, joista hankimme puuta, on säädetty laissa, että metsät on uudistettava puunkorjuun jälkeen. Varmistamme aina puunhankintamme laillisuuden sekä toimitusketjumme hyväksyttävyyden ja kestävyyden.

Metsä Fibre käyttää pohjoista puuta kestävästi hoidetuista metsistä.
Sertifiointijärjestelmät ovat merkittävimmät työkalut kestävän metsänhoidon ja puun alkuperän jäljitettävyyden varmistamiseksi.
Uudistuvan metsätalouden tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja samalla edistää talouskasvua ja luonnonvaroja.
Luonnon monimuotoisuutta turvataan esimerkiksi lisäämällä lahopuun ja tekopökkelöiden määrää ja säilyttämällä arvokkaita elinympäristöjä.

Forest certification

Forest certification is a way to demonstrate that the forest has been managed sustainably and responsibly. It takes into account people’s current and future needs and rights, ensures the conservation of ecological values, and safeguards the economic significance of commercial forests. 

All the wood we procure comes from either certified forests or forests that meet the requirements of controlled origin. 95% of the wood used by Metsä Fibre (year 2023) is certified according to the international forest certification systems FSC® or PEFC (FSC-C002102, PEFC/02-33-21). PEFC emphasises promoting the biodiversity of forest nature and securing the rights of forestry employees, while also ensuring that forestry is profitable. FCS emphasises ecological values, such as excluding 5% of the surface area from forestry use.

We use certified management systems to ensure quality, environmental compliance, energy efficiency, and safety of our operations. They also help us to achieve our strategic objectives, improve our key performance indicators, enhance our sustainability performance, and manage operational risks. 

Our Chain of Custody system enables us to trace the origins of all the wood we purchase and lets us monitor our logistics chain.  Our suppliers must comply with our Supplier Code of Conduct and the Metsä Group’s sustainability principles. This serves to ensure that there are no risks related to corruption or child labour or other violations of human rights.