Puun alkuperä

Tiedämme käyttämämme puun alkuperän. Kaikki Metsä Fibren ostama puuraaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista pohjoisen metsistä. Puun alkuperä on tiedossa kaikissa puun toimitusmaissa.

Kestävä puunhankinta

Liiketoimintamme perustuu metsien kestävään hoitoon ja käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että metsien hoidon ja käytön taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat ovat hyvässä tasapainossa. Haluamme toiminnallamme varmistaa ihmisten ja metsien hyvinvoinnin.

Metsä Forest vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta. Se tekee tiivistä yhteistyötä puun toimittajien ja korjuu-urakoitsijoiden kanssa ja edistää kestävää metsätaloutta koulutuksen ja sidosryhmäyhteistyön avulla.

Hankimme puuta elinvoimaisista talousmetsistä Pohjois-Euroopassa. Noin 90 % Metsä Forestin hankkimasta puusta tulee Suomesta ja loput Ruotsista ja Baltian maista. Kolme neljäsosaa suomalaisesta puusta tulee Metsäliitto Osuuskunnan jäsenten yksityisomistuksessa olevista metsistä. Metsäliitto Osuuskunnan jäsenomistajat omistavat lähes puolet Suomen yksityismetsistä.

Kestävä metsänhoito

Klikkaa plussaa (+) lukeaksesi lisää.

Sertifioinnin tuomat takeet

Kaikki hankkimamme puu tulee joko sertifioiduista metsistä tai kontrolloidun alkuperän vaatimukset täyttävistä metsistä. Metsä Fibren käyttämästä puusta 95 % (vuosi 2023) on sertifioitu kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien FSC® tai PEFC mukaisesti (FSC-C002102, PEFC/02-33-21).

Metsäsertifiointi antaa asiakkaillemme varmuuden siitä, että puupohjaiset materiaalit ja tuotteet, kuten sellu ja sahatavara, ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

Vastuullinen puunhankinta

Hankintaketjun sertifiointi varmistaa, että alkuperä, laillisuus ja vastuullisuus toteutuvat läpi koko toimitusketjun. Varmistamme myös, että kaikki sertifioimattomat materiaalit noudattavat vaatimuksia tai ylittävät ne.

Puun toimittajamme Metsä Forest varmistaa, että metsä, josta puu korjataan, täyttää valvotun alkuperän kriteerit, mukaan lukien oikeudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tekijät. Se valvoo metsien hoitoa ja hankintakäytäntöjä, ja sen ulkoinen alkuperäketjun tarkastaja todentaa ne.

Metsä Group täyttää Euroopan Unionin puutavara-asetuksen (EU 995/2010) ja Yhdysvaltojen Lacey Act -lain velvoitteet, jotka molemmat kieltävät laittomasti korjatun puutavaran ja puutuotteiden markkinoinnin.

Metsä Group on käyttänyt digitaalisia karttoja puun alkuperän seurantaan jo yli kymmenen vuoden ajan. Konsernilla on myös kolmannen osapuolen sertifioima alkuperäketjun hallintajärjestelmä, joka kattaa kaikki sen puunhankintatoiminnot.