Sellutuoteturvallisuus

Metsä Fibrellä tuoteturvallisuuden varmistaminen on olennainen osa toimintaamme. Sitoumuksemme turvallisuuteen ulottuu työturvallisuuden lisäksi myös tuotteittemme ja tuotantoprosessiemme turvallisuuteen.

Turvallisuusstandardit

Tuoteturvallisuus käsittää säädökset, valvonnan ja yhteistyön, joita tarvitaan sen varmistamiseksi, että markkinoilla olevat tuotteet täyttävät turvallisuusstandardit eivätkä aiheuta riskejä kuluttajille.

Puuraaka-aine

Turvallisuusnäkökulmat ovat tärkeitä koko Metsä Groupissa. Yksi selkeistä vahvuuksistamme on puuraaka-aineen koko arvoketjun hallinta metsästä tehtaalle. Tätä kattavaa lähestymistapaa valvovat Metsä Groupin eri liiketoimintayksiköt.

Kaikki käyttämämme puukuitu voidaan jäljittää takaisin metsään, josta se on lähtöisin. Kaikki puuraaka-aine tulee kontrolloiduista tai sertifioiduista, kolmannen osapuolen varmentamista, kestävästi hoidetuista pohjoiseurooppalaisissa metsistä.

Tuoteturvallisuus sellun tuotannossa

Tuottamamme ensikuitusellu on puhdasta ja soveltuu käytettäväksi tuotteissa, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Toteutamme tiukkoja toimenpiteitä varmistaaksemme, että elintarvikkeisiin ei siirry mitään ihmisten terveydelle haitallista, eikä kosketus pakkausmateriaaliin muuta ruoka-aineen makua, hajua tai koostumusta. 

Tuotannossa käytettävien kemikaalien täysi hallinta varmistaa tasaisen korkean sellulaadun ja katkeamattoman tuoteturvallisuusketjun.

Metsä Fibren sellutehtailla on jo pitkään keskitytty tunnistamaan mahdolliset tuotannon riskitekijät, joiden kautta epäpuhtauksia ja vierasaineita voi päätyä selluun.

Kädet pitelemässä pientä sellupalaa ja pinsettejä

Seuraamme tarkoin selluprosessia ja reagoimme välittömästi poikkeamiin. Tuotantolaitoksillamme noudatetaan ns. hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practice, GMP), jotka on määritetty Euroopan Unionissa asetuksella (EY) 2023/2006 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista. Näiden perusvaatimusten lisäksi kaikilla Metsä Fibren sellutehtailla on sertifioitu elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 22000.

Korkeiden standardien ylläpitämiseksi kehitämme jatkuvasti mittareita ja menetelmiä selluprosessin tarkkaan seurantaan. Pulp Expert -verkkoanalyysityökalumme mahdollistaa jatkuvan seurannan, ja prosessinvalvojat tekevät visuaalisia tarkastuksia laadun varmistamiseksi. Lisäksi ulkopuolinen palveluntarjoaja suorittaa mikrobianalyysit. Jokaisella tehtaallamme on oma laboratorio, jossa sellunäytteet analysoidaan useita kertoja päivässä. Perusmittauksia tehdään neljä - viisi kertaa tunnissa.

Lisäksi Metris FOX -laatuindeksi valvoo 15 - 20 keskeistä tuotantoparametria ja hälyttää, jos ohjearvot ylittyvät. Säännölliset jätevesimittaukset ja mikrobiologiset testit ovat myös osa turvallisuusprotokolliamme.