Sellun valmistus

Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta ja neljä sahaa. Sellutehtaamme sijaitsevat Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella. Sellun lisäksi tuotamme myös muita biotuotteita ja bioenergiaa.

Olemme markkinahavusellun johtava tuottaja. Kehitämme laajaa sellutuotteiden valikoimaamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Näin valikoimamme vastaa tarkasti asiakkaidemme vaatimuksia kuidun ja paperin ominaisuuksien osalta. Toimitamme sellua niin kartongin, pehmopaperin ja erikoispaperin kuin paino- ja kirjoituspaperinkin valmistukseen.

Metsä Fibren jokaisella tehtaalla on sertifioitu alkuperäketjun hallintajärjestelmä, ja meillä on lupa käyttää FSC®- ja PEFC-merkkiä (FSC-C002102, PEFC/02-33-21). Ainutlaatuinen omistuspohjamme varmistaa vastuullisen puuraaka-aineen jatkuvan saatavuuden ja sen myötä korkealaatuisen sellun luotettavat toimitukset asiakkaillemme. Omistajamme ovat yksityisiä suomalaisia metsänomistajia. Jokainen asiakas on meille tärkeä.

Näin valmistamme sellua:

Modernit sellutehtaamme valmistavat uusiutuvasta puuraaka-aineesta sellua, biokemikaaleja ja bioenergiaa ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkaasti. Raaka-aineet, vesi, energia sekä prosessissa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään tarkasti ja tehokkaasti.

Sellu on monipuolinen, kierrätettävä ja tuoteturvallinen raaka-aine moniin arjen tuotteisiin, kuten kartonkiin, pehmo-, paino- ja erikoispapereihin sekä erikoistuotteisiin. Sen avulla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja. Tutustu tarkemmin, miten uusiutuva puuraaka-aine muuntuu selluksi ja muiksi biotuotteiksi.

4. Pulp production - 1 - from wood to chips.jpg

Puusta hakkeeksi

Aivan ensimmäiseksi kestävästi hoidetuista metsistä peräisin oleva kuitupuu kuoritaan ja haketetaan. Kuitupuun ohella hyödynnämme tehtaillamme sahoilla syntyvää sahahaketta. Puusta ei mene tikkuakaan hukkaan, vaan puiden kuori hyödynnetään muun muassa bioenergian valmistuksessa. Havupuusellun valmistuksessa käytetään mäntyä ja kuusta, lehtipuusellussa puolestaan koivua.

4. Pulp production - 2 - From chips to pulp.jpg

Hakkeesta sellumassaksi

Haketuksen jälkeen puuhaketta keitetään valkolipeässä, jotta puussa olevat kuidut irtoavat sideaineista. Sellukuidusta muodostuu keittovaiheen edetessä ruskeaa massamaista ainesta, eli sellumassaa. Tämän jälkeen sellumassaa pestään ja valkaistaan. Valkaistu sellumassa on pehmeää ja pumpulimaista.

4. Pulp production - 3 - production.jpg

Selluyksiköt valmiina maailmalle

Valkaisuvaiheen jälkeen sellumassa jatkaa matkaansa kuivaamolle, jossa massa kuivataan, leikataan arkeiksi ja arkit paalataan. Yksi sellupaali painaa 250 kiloa, ja kuljetusta varten niitä niputetaan suuremmiksi yksiköiksi. Kotimaan asiakkaille menevä yksikkö painaa 1 000 kiloa, vientiyksikkö taas 2 000 kiloa.

Jokaiseen selluyksikköön kiinnitetään RFID-tunniste, jonka avulla asiakas voi seurata selluerän tietoja ja toimitusta reaaliajassa. Tämän jälkeen selluyksiköt ovatkin valmiina matkaamaan asiakkaille.

4. Pulp production - 4 - pulp bales.jpg

Resurssitehokas tuotantoprosessi

Sellun valmistuksen raaka-aineet ja tuotannosta syntyvät sivuvirrat hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ympäristövaikutukset minimoiden. Sellunvalmistuksen ohessa syntyy mäntyöljyä ja tärpättiä, joita käytetään esimerkiksi hajusteiden, liimojen ja maalien raaka-aineena. Myös prosessissa syntyvää kalkkia, tuhkaa ja sakkoja hyödynnetään lannoitteina ja maanrakennusmateriaalina. Tavoitteenamme on hyödyntää kaikki tuotannon sivuvirrat sataprosenttisesti.

Sellun valmistuksessa käytetyt keittokemikaalit otetaan prosessin aikana tarkasti talteen. Puuaineksesta ja keittokemikaaleista muodostuva mustalipeä poltetaan soodakattilassa, ja näin valmistamme bioenergiaa sekä tehtaidemme että niiden lähiyhteisöjen tarpeisiin. Samalla keittokemikaalit muutetaan uudelleen selluprosessissa hyödynnettävään muotoon.

Tuotannossa syntyvät jätevedet puhdistetaan biologisesti ennen vesistöön johtamista. Vesikiertojen asteittainen sulkeminen ja prosessin sisäisen puhdistuksen lisääminen ovat vähentäneet jäteveden määrää ja samalla vesistöjen kuormitusta. Prosessissa syntyvät savukaasut puhdistetaan, hajukaasut taas kerätään talteen ja poltetaan.

Rauma pulp mill control room

Vahva osaaminen avainroolissa

Tuotteidemme korkea laatu perustuu työntekijöidemme vahvaan osaamiseen. Kun halutaan saada aikaan juuri oikeanlaista raaka-ainetta erilaisille lopputuotteille, syvällinen kuituosaaminen on ratkaisevan tärkeää. Kehitämme sellulaatujamme myös tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 

Suomalainen, korkealaatuinen sellu on maailmalla arvostettu vientituote. Merkittävä osa valmistamastamme sellusta kuljetetaankin laivoilla asiakkaillemme ympäri maailmaa.

Sellu on raaka-aine hyvin monenlaisiin lopputuotteisiin, ja siitä kehitetään uudenlaisia innovaatioita ja tuotteita. Näistä hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi sellupohjaiset tekstiilikuidut, uudet kuitutuotteet ja uudenlaiset muovia korvaavat pakkausratkaisut.

Biotuotteiden tuotantoprosessi

Biotuotteiden tuotantoprosessi