Resurssitehokkuus

Parannamme jatkuvasti toimintamme resurssitehokkuutta. Hyödynnämme puuraaka-aineen ja tuotannon sivuvirrat tehokkaasti, ja Metsä Fibren sellu- ja biotuotetehtaat tuottavat enemmän sähköä kuin ne käyttävät.

Koko puu hyödynnetään

Käytämme puun jokaisen osan siihen tarkoitukseen, johon se parhaiten soveltuu: tukit toimitetaan sahoillemme, kun taas kuitupuu käytetään selluun, biokemikaaleihin ja jatkojalostukseen muiksi biotuotteiksi. Oksista, puun latvuksista ja kuoresta tehdään bioenergiaa, ja sahojemme sivuvirtana tuleva hake hyödynnetään sellun tuotannossa.

Lisäksi hyödynnämme puun luonnollisia ominaisuuksia siitä lähtien, kun se korjataan metsästä. Esimerkiksi tukit katkotaan metsässä asiakkaidemme tarpeet ja lopputuotteet huomioonottaen. Näin voimme varmistaa, että lopputuotteet ovat korkealaatuisia eikä arvokasta raaka-ainetta mene hukkaan.

Ainutlaatuinen biotuotetehdaskonseptimme

Metsä Fibren ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti mahdollistaa tuotevalikoimamme laajentamisen tulevaisuudessa uusilla biotuotteilla, joilla on yhä suurempi lisäarvo. Biotuotetehdaskonseptin mukaisesti puuraaka-aineesta ja tuotannon sivuvirroista syntyy erilaisia biotuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja fossiilisia polttoaineita.

Teemme myös jatkuvaa kehitystyötä resurssitehokkuuden parantamiseksi. Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaalla olemme laajentaneet tehtaan suljettua kemikaalikiertoa käyttämällä tehtaan hajukaasuja rikkihapon tuotantoon. Näin minimoidaan myös sulfaattipäästöt vesistöihin. Lisäksi Metsä Fibren Joutsenon, Äänekosken ja Kemin tehtaat tuottavat kuoresta tuotekaasua, jota käytetään fossiilittomana polttoaineena tehtaiden omissa prosesseissa.

Fossiilisten ­poltto­aineiden käyttö, GWh

Viiden vuoden kehitys 2019–2023, Metsä Fibre yhteensä
Käyrä näyttää arvot 869-583 vuosilta 2019-2023
 

Fossiilivapaa tulevaisuus

Tavoitteenamme on, että kaikki tehtaamme toimivat viimeistään vuonna 2030 täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Pääosa tuotannossamme käytettävistä polttoaineista on jo nyt biopolttoaineita.

Olemme myös merkittävä biosähkön tuottaja. Sähköä syntyy selluntuotannon aikana, kun puusta ja keittokemikaaleista koostuva mustalipeä poltetaan soodakattilassa. Samalla selluprosessissa käytetyt keittokemikaalit muutetaan uudelleenkäytettävään muotoon.

Tuotamme sähköenergiaa huomattavasti enemmän kuin kulutamme. Oman tuotantomme lisäksi toimitamme bioenergiaa kaukolämmön muodossa paikallisyhteisöille ja sähkönä valtakunnan verkkoon. Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa investointitavoitteitamme.