Metsä Fibre on sitoutunut monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuusuuten ja mukaan ottamiseen

"Metsä meille kaikille" on Metsä Groupin yhtiötasoinen tahtotila sille, millainen työpaikka haluamme tulevaisuudessa olla. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat meille tärkeitä periaatteita ja kiinteä osa eettistä toimintakulttuuriamme.

 

Lue lisää kehittämisen painopistealueistamme (klikkaa + merkkiä):

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo

Monimuotoisuus

Mukaan ottaminen ja kulttuurin muutos