Ilmasto ja ympäristö

Olemme sitoutuneet edistämään fossiilivapaata tulevaisuutta. Fossiilittomat tehtaat on yksi keskeisistä 2030 vastuullisuustavoitteistamme. Kunnianhimoinen tavoitteemme on käyttää tuotannossamme ainoastaan biopohjaisia raaka-aineita ja uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastonmuutos johtuu ihmisen toiminnasta, erityisesti fossiilisten polttoaineiden poltosta. Se päästää ilmakehään hiilidioksidia (CO2) ja muita kasvihuonekaasuja (GHG). Ilmastonmuutos vaikuttaa metsien kasvuun ja niiden kykyyn sitoa hiiltä sekä niiden alttiuteen vahingoittua.

Esimerkiksi kuusi sietää huonosti myrskyjä ja on altis kuivuudelle, juurimädälle ja kuusenkuoriaisen aiheuttamille vaurioille. Ilmastonmuutoksen seurauksena erilaiset sään ääri-ilmiöt kuten kuivuus ja tulvat sekä metsätuhot voivat yleistyä tulevaisuudessa.

Tavoitteenamme on käyttää tuotannossamme ainoastaan biopohjaisia raaka-aineita ja uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä.
Puupohjaiset materiaalit, kuten sellu, biokemikaalit ja sahatavara, tarjoavat vaihtoehdon fossiilisille raaka-aineille.
Puutuotteet, kuten sahatavara, varastoivat merkittävästi hiiltä koko elinkaarensa ajan. Puut sitovat kasvunsa aikana ilmakehästä hiilidioksidia. Tuotteiden kierrätys ja uudelleenkäyttö laajentavat hiilihyötyjä entisestään.
Tutkimme mahdollisuuksia tuotannossamme syntyvän hiilidioksidin talteen ottamiseksi. Puuperäisellä hiilidioksidilla voidaan korvata fossiilisia hiililähteitä.

Fossiilipohjaisten materiaalien korvaaminen

Puupohjaiset materiaalit, kuten sellu, biokemikaalit ja sahatavara, tarjoavat vaihtoehdon fossiilisille raaka-aineille. Puutuotteet, kuten sahatavara, myös varastoivat merkittävästi hiiltä koko elinkaarensa ajan. Puuhun sitoutunut hiili jää sahatavaraan, ja yksi kuutiometri puuta sitoo noin tonnin hiilidioksidia.

Pääraaka-aineemme on uusiutuva puu, joka on peräisin kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Kiinnitämme huomiota siihen, että puuta kasvaa enemmän kuin sitä korjataan. Metsä Groupin emoyhtiö on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa yli 90 000 suomalaista metsänomistajaa. Jäsenomistajamme omistavat noin puolet Suomen yksityisomistuksessa olevista metsistä.

Kasvunsa aikana puut sitovat ilmakehästä hiilidioksidia. Tuotteiden kierrätys ja uudelleenkäyttö laajentavat hiilihyötyjä entisestään. Monissa sovelluksissa uusiutuva hiili voi korvata fossiilisen hiilen. Rakentamisessa käytettävät puutuotteet varastoivat uusiutuvaa hiiltä pitkäksi aikaa.

Uusien mahdollisuuksien tutkiminen

Materiaali- ja energiatehokkuus ovat meille tärkeitä tavoitteita. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja uusien innovaatioiden kehittämiseen. Meillä on esimerkiksi ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti, joka perustuu teollisiin ekosysteemeihin.

Tutkimme mahdollisuuksia tuotannossamme syntyvän hiilidioksidin talteen ottamiseksi. Puuperäisellä hiilidioksidilla voitaisiin korvata fossiilisia hiililähteitä erilaisissa tuotteissa kuten nestemäisissä polttoaineissa, kemikaalissa ja muovissa, ja se on tärkeä komponentti vetytalouden tuotteissa, kuten metaanissa ja metanolissa.