Vastuullisuuden hallinnointi

Vastuullisuus on osa Metsä Fibren kaikkea toimintaa ja jokaisella työntekijällämme on tärkeä rooli sen edistämisessä.

Vastuullisuuden johtaminen

Osana Metsä Groupia noudatamme konsernitasoista vastuullisuuden johtamisen prosessia, jota valvoo prosessin johtoryhmä. Sen päätehtävänä on varmistaa, että vastuullisuustavoitteemme leviävät liiketoiminta-alueiden, prosessien ja toimintojen vuosisuunnitelmiin. Metsä Fibre osallistuu aktiivisesti tähän työhön liiketoiminta-alueen edustajana.

Vastuullisuuden johtamisen prosessin johtoryhmä seuraa Metsä Groupin vuoteen 2030 ulottuvien strategisten kestävyystavoitteiden edistymistä.

Henkilö tekemässä muistiinpanoja Metsän muistikirjaan

Metsä Fibren sisällä yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat sitoutuneet kestävyysasioihin ja vastaavat niiden toteutumisesta. Vastuullisuus on mukana myös hallituksen hyväksymässä strategiassa, pitkän aikavälin liiketoiminta- ja investointisuunnitelmissa, riskiarvioinneissa ja vuosisuunnitelmissa. Lisäksi meillä on konsernin taloushallinnossa ESG controller, joka valvoo ESG-tietojen keräämistä, raportointia ja luotettavuutta.

Vastuullisuuden hallinnointi Metsä Fibrellä

Hallitus, Toimitusjohtaja ja johtoryhmä, Metsä Groupin vastuullisuusprosessin johtoryhmä, liiketoiminta-alueet ja vastuullisuustoiminto

Vastuullisesti joka päivä

Kehitämme vastuullisuutta osana päivittäistä toimintaamme. Jokaisella tehtaalla seurataan huolellisesti ympäristösuorituskykyä ja turvallisuusmääräyksiä, ja henkilöstöhallinto vastaa sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvistä teemoista.

Jokainen työntekijämme edistää vastuullisuutta osana jokapäiväistä toimintaansa. Tämän vuoksi myös jokaisen Metsä Fibren työntekijän henkilökohtaisiin tulospalkkiotavoitteisiin sisältyy aina vastuullisuusteemoihin liittyvä tavoite.

Noudatamme eettisiä liiketoimintatapoja ja toimimme Code of Conduct -ohjeistuksemme mukaisesti. Seuraamme toiminnan eettisyyttä vuosittain toteutettavalla eettisellä barometrillä, jotta voimme arvioida yrityskulttuurimme vastuullisuutta ja kehittää käytäntöjämme edelleen.