Vesipäästöt

Kestävän kehityksen tavoitteisiimme kuuluu prosessiveden käytön vähentäminen tuotetonnia kohden koko Metsä Groupissa 35 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Tuotantoyksiköiden tasaisella käynnillä ja hyvällä käytettävyydellä sekä suunnitelluilla huolto- ja kunnossapitoseisokeilla on keskeinen rooli vedenkäytön tehostamisessa. Käytämme ja kierrätämme vettä mahdollisimman tehokkaasti prosesseissamme.

Sellunvalmistuksen jätevesipäästöt

Jätevesipäästömme koostuvat pääasiassa ravinteista (fosfori ja typpi), orgaanisista aineista kemiallisena ja biologisena hapenkulutuksena mitattuna sekä kiintoaineesta. Sellunvalmistuksen jätevedet sisältävät myös orgaanisia klooriyhdisteitä, natriumia ja sulfaatteja. Sahojen tuotantoprosessissa jätevettä syntyy nimellisiä määriä, ja ne käsitellään kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa.

Prosessiveden käyttö, 1 000 m3

Viiden vuoden kehitys 2019–2023, Metsä Fibre yhteensä
Graafi esittää arvot 73131-71758 vuosina 2019-2023
 

Toimintamme vedenkäytön vähentämiseksi

Vaikka selluprosessissa tarvitaan vettä, Suomen metsäteollisuus on varsin pieni vedenkäyttäjä: teollisuus käyttää vain 0,2 % Suomen käytettävissä olevista vesivaroista. Prosessivesi puhdistetaan perusteellisesti ennen kuin se palautetaan takaisin jokiin, järviin tai mereen.

Päästöjä veteen vähennetään vähentämällä vedenkäyttöä, tehostamalla prosesseja ja käyttämällä tehokasta vedenpuhdistusteknologiaa. Etsimme jatkuvasti myös uusia keinoja tehokkuuden parantamiseksi. Esimerkkinä tästä on Kemin biotuotetehtaan suljettu jäähdytysvesikierto, joka vähentää vesistöön kohdistuvaa lämpökuormitusta ja vedenottotarvetta. Kemissä jäähdytysvettä ei johdeta suoraan vesistöön, vaan jäähdytystornit minimoivat mereen kohdistuvan lämpökuorman.

Optimoitu vedenkulutus

Käytämme toiminnassamme vain pintavettä. Kaikki prosessivedet puhdistetaan perusteellisesti ennen sen palauttamista luontoon. Pyrimme jatkuvasti optimoimaan vedenkäyttöä prosesseissamme ja tehostamaan prosessiveden kierrätystä raakaveden käytön vähentämiseksi. Näin voimme minimoida lämmitettävän veden määrän ja vähentää jätevesien määrää, säästää energiaa sekä vähentää tuotantomme ilmastovaikutuksia.

Koska tehtaamme sijaitsevat Suomen vesirikkailla alueilla, vettä ei oteta alueilta, jotka Maailman resurssi-instituutin Aqueduct Water Risk Atlas -katsauksen mukaan luokitellaan korkean tai erittäin korkean vesistressin alaisiksi. Toimintamme ei heikennä veden saatavuutta muille osapuolille, kuten asukkaille tai maataloudelle.