Sitoumukset ja politiikat

Metsä Fibre on sitoutunut eettisiin liiketoimintatapoihin ja vastuulliseen kestävään kehitykseen. Tehtävämme ulottuu taloudellista hyötyä laajemmalle; pyrimme hyödyttämään yhteiskuntaa, ihmisiä ja ympäristöä. Tämän saavuttamiseksi olemme asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.
 1. 1

  Maailmanlaajuiset sitoumukset

  Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja olemme sitoutuneet edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yrityksessämme sekä sen vaikutuspiirissä. Otamme ilmaston ja ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme.

  Ship at harbour

  Metsä Fibre on osana Metsä Groupia sitoutunut YK:n Global Compactiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. UN Global Compact on maailman suurin yritysten kestävän kehityksen aloite, johon osallistuu jo yli 9 500 yritystä, ja Metsä Group on ollut mukana aloitteessa vuodesta 2003 lähtien. Vastuullisuusperiaatteemme perustuvat näihin maailmanlaajuisesti tunnustettuihin periaatteisiin. Raportoimme edistymisestämme vuosikatsauksessamme sekä Metsä Groupin vuosiraportissa.

 2. 2

  Toimintaperiaatteet ohjaavat työtämme

  Työtämme ja päätöksentekoamme ohjaavat Metsä Groupin toimintaperiaatteet ja muut konserninlaajuiset linjaukset. Code of Conduct tiivistää sitoutumisemme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan.

  Metsä Fibre employees in a meeting

  Edellytämme myös kaikkien toimittajiemme sitoutuvan Metsä Group Supplier Code of Conductiin, joka sisältää vähimmäisvaatimuksemme ympäristön, ihmisoikeuksien ja vastuullisen liiketoiminnan kunnioittamisesta. Vuonna 2023 Metsä Groupin hankinnoista 98,7 prosenttia tuli toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet näihin periaatteisiin.

 3. 3

  Ympäristötavoitteet

  Metsä Fibre on myös yksi #GreenSource-selluteollisuusaloitteen perustajajäsenistä yhdessä muiden Euroopan selluteollisuussektorin jäsenten ja Euroopan paperiteollisuuden keskusliiton kanssa. Teollisuusaloitteen tavoitteena on edistää metsäkuituteollisuuden roolia pyrkimyksissä saavuttaa EU:n ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä.

 4. 4

  Sitoumuksemme ja politiikkamme

  Me Metsä Fibrellä olemme sitoutuneet eettisiin liiketoimintatapoihin ja vastuulliseen kestävyyteen.

  Keskeiset periaatteet:

  • Kestävä kehitys: Edistämme aktiivisesti kestävää kehitystä ja varmistamme, että toimintamme on linjassa ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kanssa.

  • Ihmisoikeudet ja tasa-arvo: Noudatamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämme sukupuolten tasa-arvoa yrityksessämme ja sen vaikutuspiirissä.

  • Ympäristövastuu: Ilmasto ja ympäristö ovat olennainen osa kaikkea toimintaamme.

  Globaalit sitoumuksemme:

  • Osana Metsä Groupia olemme mukana YK:n Global Compact -aloitteessa ja sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä aloite yhdistää yli 9 500 yritystä maailmanlaajuisesti, ja olemme olleet mukana vuodesta 2003 lähtien.
  • Kestävän kehityksen periaatteemme perustuvat näihin maailmanlaajuisesti tunnustettuihin standardeihin, ja raportoimme edistyksestämme avoimesti vuosikatsauksissamme.

  Two Metsä Fibre employees in front of Rauma pulp mill

  Toimintamme ohjaaminen:

  • Noudatamme Metsä Groupin toimintaperiaatteita ja muita konsernin laajuisia linjauksia. Niissä korostetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista ja vastuullisia liiketoimintatapoja.
  • Vaadimme toimittajiamme noudattamaan samoja korkeita standardeja Metsä Groupin toimittajien toimintaohjeiden avulla.

  Yhteistyö muiden teollisten toimijoiden kanssa:

  • Olemme #GreenSource-selluteollisuusaloitteen perustajajäsen, ja teemme yhteistyötä muiden Euroopan selluteollisuuden sektorin jäsenten ja Euroopan paperiteollisuuden keskusliiton (The Confederation of European Paper Industries) kanssa.