Muut hankinnat

Me Metsä Fibrellä haluamme olla ensisijainen kumppani kestävän liiketoiminnan kehittämisessä. Vastuullisilla yhteistyökumppaneilla, mukaan lukien tavarantoimittajillamme, on ratkaiseva rooli vastuullisuustavoitteidemme saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuus edellä

Asetamme toimitusketjun vastuullisuuden etusijalle ja haluamme tietää tuotantoprosesseissamme käytettävien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien alkuperän. Tämän saavuttamiseksi käytämme erilaisia työkaluja ja käytäntöjä varmistaaksemme, että toimittajamme noudattavat ympäristöä, yhteiskuntaa ja taloutta koskevia vastuullisuusvaatimuksiamme.

 1. 1

  Toimittajien kestävän kehityksen arviointi

  • Integroimme kestävyysarvioinnit hankintaprosesseihimme. Näihin arviointeihin kuuluvat riskianalyysit, taustatarkastukset ja auditoinnit.
  • Osana toimittajavalintaprosessiamme arvioimme kestävyysriskejä analysoimalla toimialakohtaisia tekijöitä ja käyttämällä riskimaaluokituksia.
  • Taustatarkastukset kattavat esimerkiksi kauppapakotteet, rahanpesun, korruption ja ihmisoikeusloukkaukset.
 2. 2

  Toimitusketjun vastuullisuuden mittarit

  • Kaikkien toimittajiemme on noudatettava Metsä Groupin toimittajien toimintasääntöjä (Metsä Group Code of Conduct for Suppliers), joissa esitetään vähimmäisvaatimuksemme ympäristönsuojelulle, ihmisoikeuksille ja vastuullisille liiketoimintatavoille.
  • Kestävän kehityksen arviointeja ja tarkastuksia tehdään säännöllisesti Ecovadisin kaltaisten työkalujen ja kyselyjen avulla.
  • Jos puutteita havaitaan, ohjaamme toimittajia korjaaviin toimiin.
  • Teemme yhteistyötä tärkeimpien kumppanitoimittajien kanssa yhteisten vastuullisuustavoitteiden asettamiseksi ja kannustamme myös heitä kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin.
 3. 3

  Materiaalien jäljitettävyys

  • Parannamme jatkuvasti kemikaalien, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien jäljitettävyyttä.
  • Tavarantoimittajat ilmoittavat raaka-aineiden valmistuspaikat tuoteturvallisuuskyselyjen avulla.
  • Tavoitteenamme on tietää kaikkien ostamiemme materiaalien alkuperä (vähintään valmistusmaa), ja joidenkin raaka-aineiden osalta pyrimme vielä tarkempaan jäljitettävyyteen.
 4. 4

  Toimittajavaatimukset

  • Kaikkien toimittajien on noudatettava Metsä Groupin toimittajien toimintaohjeita (Metsä Group Supplier Code of Conduct).
  • Säännöllinen osallistuminen toimittajien arviointiin ja auditointeihin on pakollista.
  • Suosittelemme, että toimittajat asettavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet.
  • Raaka-aineiden ja pakkausten toimittajia kannustetaan tutkimaan vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille.
  • Raaka-aineiden alkuperän julkistaminen varmistaa vankan jäljitettävyyden.