Uudet kehitteillä olevat biotuotekonseptit

Metsä Fibren yhtenä keskeisenä tavoitteena on löytää uusia, lisäarvoa tuovia käyttötapoja pohjoisesta puusta saatavalle sellukuidulle sekä tuotannon sivuvirroille.

Uusiutuvat puukuidut voivat korvata fossiilisia raaka-aineita ja edistävät vastuullisuutta teollisissa arvoketjuissa. Uudet innovatiiviset biotuotteet ovat tärkeä osa biotuotetehdaskonseptimme toteutumista käytännössä.

Uusia ratkaisuja ja kehitystyötä yhdessä

Tutkimme jatkuvasti uusia tapoja laajentaa ja kehittää puukuitupohjaisten biotuotteiden valikoimaamme sekä itse että yhteistyössä kumppaneiden kanssa.