Vastuullisuuden periaatteet

Kohti fossiilipolttoaineista vapaata tulevaisuutta

Olemme Metsä Groupissa sitoutuneet siihen, että strategiset kestävyystavoitteemme vievät meitä kohti fossiilivapaata ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Toimintamme edistää aktiivisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Keskitymme vastuullisuustyössämme meille ja sidosryhmillemme tärkeimpiin olennaisiin teemoihin. Nämä Metsä Groupin tasolla olennaisuusarviointien avulla tunnistetut keskeiset teemat ohjaavat kestävän kehityksen aloitteitamme ja 2030 vastuullisuustavoitteitamme. Nämä teemat kattavat Metsä Groupin koko liiketoimintaympäristön, mukaan lukien Metsä Fibren toiminnot, ja niissä otetaan huomioon toimintamme vaikutukset koko arvoketjussamme.

Metsä Groupin olennaiset aiheet:

 1. 1

  Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien käytön ekologinen kestävyys

 2. 2

  Ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen

 3. 3

  Resurssien käytön tehokkuus ja tuotannon vastuullisuus

 4. 4

  Jokaisen kunnioittaminen ja oikein toimiminen

 5. 5

  Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen

 6. 6

  Metsiin perustuvan biotalouden merkitys yhteiskunnalle

 7. 7

  Innovatiivisuus ja ennakkoluuloton yhteistyö

Tuotantotyöntekijä kävelemässä Kemin biotuotetehtaassa

Tuemme asiakkaittemme vastuullisuutta

Metsä Fibre noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi tuemme myös asiakkaitamme, jotta he saavuttavat omat vastuullisuustavoitteensa. Tässä työssä keskeisiä keinojamme ovat fossiilipolttoaineeton tuotanto, päästöjen vähentäminen, kestävät metsätalouskäytännöt, resurssitehokkuus ja innovatiiviset ratkaisut. Lisäksi toimitusketjumme toimii läpinäkyvästi, mikä varmistaa puun jäljitettävyyden, ja otamme johdonmukaisesti käyttöön parhaat käytännöt kaikissa toimipaikoissamme.

Sustainable development goals. SDG 5: Gender equality, SDG 6: Clean water and sanitation, SDG 7: Affordable and clean energy, SDG 8: Decent work and economic growth, SDG 9: Industry, innovation and infrastructure, SDG 12: Responsible consumption and production, SDG 13: Climate action, SDG 15, Life on land and SDG 17: Partnerships for the goals.