Anonyymi rekrytointi

Haluamme varmistaa, että kaikilla hakijoilla on mahdollisuus tasa-arvoiseen kohteluun työnhakuprosessissa. Anonyymi rekrytointi perustuu hakijoiden taitoihin ja osaamiseen.

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa piilotetaan henkilötiedot, kuten hakijan nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sukupuoli, äidinkieli ja mahdolliset liitteet (esimerkiksi ansioluettelo). Kun haastatteluun kutsuttavat hakijat on valittu, rekrytoijat saavat nähtäväkseen hakemuksen kaikki tiedot ja liitetiedostot ennen ensimmäistä haastattelua. Ne hakijat, jotka eivät ole saaneet kutsua haastatteluun, pysyvät anonyymeina prosessin loppuun asti.