Ainutlaatuinen biotuotetehdaskonseptimme

Metsä Fibren ainutlaatuinen biotuotekonsepti vie resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen täysin uudelle tasolle. Konseptimme yhdistää tehokkaan raaka-aineiden käytön, energiatehokkuuden ja ympäristötehokkuuden.

Biotuotetehdaskonseptissa puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti selluna ja muina erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

Biotuotetehdaskonseptin ytimenä on erittäin resurssitehokas sellutehdas. Konsepti mahdollistaa sellutuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen arvokkaiksi biokemikaaleiksi, biopohjaiseksi energiaksi ja muiksi biotuotteiksi. Itse asiassa, biotuotetehtaamme teknologia on niin tehokasta, että se tuottaa huomattavasti enemmän biopohjaista sähköenergiaa kuin mitä se kuluttaa, eikä selluntuotannossa tarvita lainkaan fossiilisia polttoaineita.

Pää- ja sivuvirtojen hyödyntäminen biotuotetehdaskonseptissa

1.6 Bioproduct mill concept - 1 - towards fossil free mills.jpg

Kohti fossiilittomia tehtaita

Tavoitteenamme on toimia täysin ilman fossiilisia polttoaineita vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt sellutehtaamme ovat energian suhteen yliomavaraisia, eli ne tuottavat enemmän bioenergiaa kuin mitä tehtaan oma prosessi tarvitsee, ja myymme yli jäävän energian valtakunnan verkkoon. Suljettujen kiertojen avulla ja hyödyntämällä 100-prosenttisesti tuotantomme sivuvirrat, parannamme edelleen energia- ja raaka-ainetehokkuuttamme.

1.6 Bioproduct mill concept - 2 - ecosystem.jpg

Ainutlaatuinen yritysekosysteemi

Biotuotetehtaan liiketoimintamalli perustuu tehokkaaseen kumppanuusverkostoon, jossa uusien tuotteiden jalostaminen on arvoketjun eri osaajien yhteistyötä. Ekosysteemissä toimii eri kokoluokan ja kehitysvaiheen yrityksiä, jotka keskittyvät esimerkiksi biomateriaaleihin ja bioenergiaan.

Biotuotetehtaan mahdollistama ekosysteemi on ainutlaatuinen:

  • Syntyvät arvoketjut ulottuvat laajalle.
  • Uusien prosessien liittyminen biotuotetehtaaseen tuo synergiaetuja koko systeemiin. Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehdas tekee yhteistyötä Äänekosken kaupungin kanssa mm. kaukolämmön tuotannossa.
  • Merkittävä mahdollisuus pk-yrityksille; luo mahdollisuuden valmistaa innovatiivisia korkean jalostusarvon biotuotteita.