Toimintamme perustana on vastuullisuus

Me Metsä Fibrellä haluamme toimia kestävästi ja vastuullisesti joka päivä. Tämän vuoksi varmistamme, että tuotteemme ja toimitusketjumme vastaavat tiukimpia vastuullisuusstandardeja metsästä valmiisiin tuotteisiin saakka.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat tärkeässä roolissa kaikessa, mitä teemme. Käytämme kestävästi hoidetuista metsistä tulevaa pohjoista puuta ja valmistamme siitä resurssitehokkaasti tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tuotannossa panostamme jatkuvaan fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten minimointiin.

Kehitämme tuotantolaitoksistamme entistäkin ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkaampia käyttämällä raaka-aineita, vettä ja energiaa resurssiviisaasti. Tuotamme sivuvirroista merkittäviä määriä uusiutuvaa energiaa sekä muita biotuotteita.

Vastuullinen kumppani kestävään kehitykseen

Työskentelemme tinkimättömästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja haluamme tukea myös asiakkaitamme heidän kestävän kehityksen työssään. Fossiilittomat tehtaat, alhaisemmat päästöt, kestävä metsänhoito, resurssitehokkuus ja innovaatiot vievät kaikki meitä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tämän matkan etenemistä tukevat myös hankintaketjumme läpinäkyvyys, käyttämämme puuraaka-aineen jäljitettävyys ja parhaiden toimintamallien aktiivinen käyttöönotto sekä jatkuva parantaminen kaikissa toimipaikoissamme.