Avainluvut

 • 4

   

  sellutehdasta

 • 4

   

  sahaa

 • 1600

   

  työntekijää

 • 4

  milj. tonnia

  sellua

 • 2

  milj. kuutiota

  sahatavaraa

 • 2,5

  miljardia euroa

  liikevaihto

 • 128

  milj. euroa

  liiketulos

 • 4

  %

  sijoitetun pääoman tuotto

Kestävää kannattavaa kasvua

Liiketoimintamme perustuu biotuotteiden ja bioenergian kysynnän maailmanlaajuiseen kasvuun.

Tarjoamme kestäviä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Sahatavara sitoo hiiltä koko elinikänsä ajan, ja uusiutuvaan puuraaka-aineeseen perustuvat tuotteet korvaavat tulevaisuudessa yhä useampia fossiilipohjaisia materiaaleja.

1.2 Key figures - 1 - Financial reporting.jpg

Taloudellinen raportointi

Metsä Fibren toimintaa koskevat taloudelliset katsaukset julkaistaan neljännesvuosittain osana Metsä Groupin taloudellista raportointia Metsä Groupin verkkosivuilla.

Metsä Group julkistaa seuraavat taloudelliset raportit 

2024:
8.2. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023
25.4. Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2024 
1.8. Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024 
24.10. Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2024