Äänekosken biotuotetehdas

 • 800

  tuhatta tonnia

  Havupuusellua

 • 500

  tuhatta tonnia

  Lehtipuusellua

 • 250

  ammattilaista

  Henkilöstö

 • 240

  %

  Sähköenergian omavaraisuus

Äänekosken biotuotetehtaamme valmistaa päätuotteenaan havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Havu- ja koivusellumme raaka-aineina ovat pohjoinen mänty, kuusi ja koivu vastuullisesti hoidetuista metsistä sekä sahahake. Käyttämämme puun alkuperä on jäljitettävissä.

Äänekosken tehdastamme kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun ohella paljon muita erilaisia biotuotteita, tuottaa biopohjaista sähköenergiaa selkeästi enemmän verrattuna perinteiseen sellutehtaaseen eikä käytä fossiilisia polttoaineita. Puuraaka-aine hyödynnetään sataprosenttisesti ja tuotannon sivuvirrat mahdollisimman tarkasti. Tutkimme myös aktiivisesti useita prosesseja ja uusia tuotepolkuja, jotka toteutuvat vaiheittain.

Biotuotetehdas laajentaa entisestään alueen biotalouteen keskittyneiden yritysten monipuolista ekosysteemiä, joka valmistaa tulevaisuuden biotuotteita puuraaka-aineesta, sellusta ja tuotannon sivuvirroista. Samalla tehdasalueella toimivat muun muassa Metsä Groupin kartonki- ja koivuviilutehdas, puupohjaisten tekstiilikuitujen koetehdas sekä 3D-kuitutuotteita valmistava koetehdas.

Äänekosken biotuotetehdas on merkittävä työnantaja Keski-Suomen alueella suoraan ja välillisesti. Tehtaan oman henkilöstön lisäksi tehdasalueella työskentelee kymmeniä kumppaniyritysten osaajia. Suorassa arvoketjussa tehtaan työllisyysvaikutus on noin 2 500 henkilöä.

Teemme myös tiivistä yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa, ja tuemme vuosittain lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä kohteita. Osallistumme aktiivisesti toimialaamme liittyviin tilaisuuksiin sekä ura- ja rekrytointitapahtumiin sekä järjestämme säännöllisesti sidosryhmävierailuita. Lisäksi järjestämme vuosittain liikenneturvallisuuskampanjan alueen alakouluille.

Yhteystiedot

Metsä Fibre Oy
Äänekosken biotuotetehdas
PL 1000
44101 ÄÄNEKOSKI

Käyntiosoite
Sarvelantie 1, Äänekoski

Puhelin: 010 466 2999
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]metsagroup.com
Yhteydenottolomake

Tehtaanjohtaja
Janne Rantanen

Viestintä
Henri Berg
+358 40 630 7451

Ajo-ohje tehtaalle

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan osoite on Sarvelantie 1

Henkilöautolla saapuvien kulku biotuotetehtaalle on Sarvelantien kautta. Tehdasaluetta lähestyttäessä Sarvelantien vasemmalla puolella on P5-parkkialue, jossa on merkityt vieraspaikat. Tehdasalueelle pääseminen edellyttää voimassaolevan kulkuluvan. Ota yhteyttä tehtaan yhteyshenkilöön ennen alueelle saapumista.

Paikoitukset ja liikkuminen tehdasalueella opasteiden ja vierailusta vastaavan antamien ohjeiden mukaisesti.
Kemikaali- ja tuoteautot tulevat mitta-asemalle punnitukseen Äänekoskentien kautta, puu- ja hakeautot puolestaan Tehtaankadun kautta. Alueella on opasteet raskasta liikennettä varten.

Äänekosken biotuotetehtaan biotuotteet

 • Havu- ja koivusellu

  Havu- ja koivusellu

 • Mäntyöljy

  Mäntyöljy

 • Tärpätti

  Tärpätti

 • Bioenergia

  Bioenergia

 • Tuotekaasu

  Tuotekaasu

 • Rikkihappo

  Rikkihappo

 • Biopelletit ja -kaasu

  Biopelletit ja -kaasu