Puunhankinta

Puu on kaikkien tuotteidemme ensisijainen raaka-aine. Hankimme puuta vain kestävästi hoidetuista pohjoiseurooppalaisista metsistä, joissa metsien uudistuminen ja luonnon monimuotoisuus turvataan.

Varmistamme puun alkuperän

Metsä Forest on Metsä Groupin puunhankinnasta vastaava liiketoimintayksikkö. Se tekee tiivistä yhteistyötä puun toimittajien ja korjuu-urakoitsijoiden kanssa ja edistää aktiivisesti kestävää metsätaloutta koulutuksen ja sidosryhmäyhteistyön avulla.

Vuonna 2023 95 prosenttia käyttämästämme puusta oli peräisin sertifioiduista lähteistä. Varmistamme puun alkuperän huolellisesti kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien, kuten FSC®:n tai PEFC:n (FSC-C002102, PEFC/02-33-21), avulla ja varmistamme, että kaikki vastaanotettu puu täyttää valvotun puun kriteerit.

Tukkipino lähikuvassa. Yhden tukin päässä on paperilappu jossa on Metsän logo ja käsinkirjoitettu kaatopäivämäärä.

Osana Metsä Groupia Metsä Fibre noudattaa Euroopan unionin puutavara-asetusta (EU 995/2010), Ison-Britannian puutavara-asetusta ja Yhdysvaltojen Lacey Act-lakia. Nämä säädökset kieltävät laittomasti korjatun puutavaran ja puutuotteiden markkinoinnin.

Lisäksi PEFC- ja FSC-ketjun alkuperäketjun standardien noudattaminen takaa, että käyttämäämme puuta ei koskaan korjata perinteisiä tai kansalaisoikeuksia rikkoen eikä metsistä, joilla on suuri suojeluarvo. Valvontaketjujärjestelmämme arvioidaan vuosittain osana Metsä Groupin sisäisiä ja kolmannen osapuolen ulkoisia auditointeja.

Puun hankinta Pohjois-Euroopasta

Suurin osa puuraaka-aineestamme tulee Suomesta ja Ruotsista. Käytämme vain kuusta, mäntyä, koivua ja haapaa, joita esiintyy luonnostaan näissä maissa. Puunhankintamme Venäjältä lopetettiin maaliskuussa 2022.