Laivausmerkit kertovat sahatavaran alkuperän ja ominaisuudet

Metsä Fibren kuusi- ja mäntysahatavaraa on saatavilla eri laaduissa, jotka on helppo tunnistaa niiden laivausmerkeistä. Sahatavaran päihin leimattavat laivausmerkit kertovat tilaajalle sahatavaran valmistajan sekä sahatavaralajikkeen ja laatuluokan.

Sahatavara lajitellaan eri laatuluokkiin teknisten ja visuaalisten ominaisuuksien perusteella. Teknisiin ominaisuuksiin kuuluvat sahatavaran mitat, kosteus ja muotoviat. Visuaalisiin ominaisuuksiin lukeutuvat muun muassa oksien ja vikojen sijainti, suuruus, lukumäärä, laatu sekä koostumus. Käytämme Metsä Fibrellä pohjoismaisen mäntysahatavaran (Pinus sylvestris) ja kuusisahatavaran (Picea abies) kaupallisia lajitteluohjeita.

Havusahatavaramme laadun määrittelyssä on käytössä seitsenportainen asteikko, johon kuuluvat:

    Pine Spruce
1 US – Laatuluokka I-IV
2 V – Laatuluokka V    
3 VI – Laatuluokka VI    
4 Sahatuottoinen
5 Kotimainen (Laatuluokka VII) ja pintalaudat    
       

Laatuluokka US (unsorted) on korkein laatuluokka, joka sisältää tarkemmin määritellyt laadut US I – US IV. Metsä Fibren tuottamasta tasalaatuisesta kuusisahatavarasta suurin osa lukeutuu sahatuottoisiin laatuihin US I – IV.

Laivausmerkeissä käytetään Metsä-tunnusta sekä puun laatuluokkaa ilmaisevaa tunnusta. Kuusisahatavaralla merkin pohjaväri on vihreä ja mäntysahatavaralla punainen.

Kuusisahatavaran laivausmerkit