Sellun käyttökohteet

Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen laajan sellutuotevalikoiman. Palvelemme monenlaisia paperi- ja kartonkilaatuja valmistavia asiakkaita ja toimitamme sellutuotteita ympäri maailman tehokasta logistiikkaa hyödyntäen. Valmistipa yrityksesi kartonkia, pehmopapereita, erikoispapereita tai aikakauslehti- ja kirjoituspapereita, toimitamme tarpeitasi vastaavaa sellua.

Sellua kartongin valmistajille

Kartonginvalmistajat tarvitsevat usein hyvin erilaisia selluja erilaisiin lopputuotteisiin. Kartonkia käytetään monenlaisiin käyttökohteisiin järeistä pahvilaatikoista arkojen elintarvikkeiden pakkauksiin ja visuaalisesti edustaviin kosmetiikan myyntipakkauksiin.

Havusellu antaa kartongille hyvän ajettavuuden ja erinomaiset lujuusominaisuudet, kun taas lehtipuusellu parantaa kartongin pintaominaisuuksia. Koivukuidusta saadaan erinomainen yhdistelmä rakenne- ja lujuusominaisuuksia. Kaikki Metsä-valikoiman sellulaadut on sertifioituja ne täyttävät kartongille asetetut puhtausvaatimukset.

Sellua pehmopaperin valmistukseen

Pehmopaperivalmistajat vaativat yleensä sekä erinomaista pehmeyttä että hyvää vetolujuutta. Joissakin lopputuotteissa myös toiminnalliset ominaisuudet, kuten imukyky, ovat tärkeitä.

Metsä-havusellu antaa pehmopaperille riittävän lujuuden läpi koko prosessin. Pehmopaperiin soveltuu parhaiten havupuukuitu, jolla vetolujuus kehittyy mahdollisimman nopeasti. Tällöin saadaan minimoitua hienoaineen muodostuminen sekä maksimoitua vedenpoisto-ominaisuudet ja bulkki. Lehtipuusellu antaa pehmopaperille pehmeyttä ja sileyttä. Erinomaisen bulkkinsa ansiosta BCTMP parantaa teollisuudessa ja kotitalouksissa käytettävien käsipyyhkeiden ja talouspapereiden imukykyä.

3.2.1.OG-Printing-writing-papers.jpg
Sellua aikakauslehtivalmistukseen

Painatukseen, tulostukseen ja kirjoittamiseen tarkoitetulta paperilta vaaditaan käyttökohteesta riippuen erilaisia ominaisuuksia. Hyvää ajettavuutta, pintaominaisuuksista eritysesti sileyttä sekä optisista ominaisuuksista vaaleutta tarvitaan kaikissa paperilajeissa. Sen sijaan tarvittava lujuus-, jäykkyys- ja bulkkitaso määräytyvät kyseessä olevan käyttökohteen perusteella.

Havusellumme päätehtävä on antaa aikakauslehtipaperille hyvä ajettavuus ja kuivanpito sekä erinomaiset lopputuotteen lujuusominaisuudet. Aikakauslehtipapereissa BCTMP lisää bulkkia ja jäykkyyttä enemmän kuin kemiallinen sellu. Käyttämällä mekaanisen sellun sijasta BCTMP:tä saavutetaan parempi vaaleustaso ja bulkki sekä sileys.

3.2.1.Hero-Specialty-paper-products.jpgSellua erikoispapereiden valmistajille

Erikoispapereiden kategoriaan sisältyy monenlaista, teepusseista aina seteli- ja valokuvapapereihin. Siten myös papereihin kohdistuvat erityisvaatimukset vaihtelevat paljon tiiviistä ja sileistä rakenteista karkeisiin ja huokoisiin rakenteisiin.

Metsä Fibren laaja tuotevalikoima vastaa erilaisten erikoispaperien laatuvaatimuksiin. Valikoimaamme kuuluu havuselluja, joissa on nopean jauhautumisen takaavia ohutseinäisiä kuituja tai karkeita ja pitkiä kuituja, jotka tuottavat hyvän armeerauskyvyn. Metsä-lehtipuusellut valmistetaan koivusta. Koivukuidut antavat paperille hyvän lujuuden ja pintaominaisuudet. Korkea kuituluku tuottaa hyvän formaation ja pintaominaisuudet, pehmeyttä ja tasaisen huokoisuuden. BCTMP lisää paperituotteiden bulkkia, jäykkyyttä ja opasiteettia kemialliseen selluun verrattuna.

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä sellumyyntiin