Metsä Crude Tall Oil (CTO)

Metsä Crude Tall Oil (CTO)

Metsä CTO ‑raakamäntyöljy

Olemme maailman johtaviin kuuluva puupohjaisten biokemikaalien valmistaja. Valmistamme Metsä CTO ‑raakamäntyöljyä laadultaan parhaasta pohjoisen puusta. Tätä uusiutuvaa materiaalia, joka korvaa fossiilipohjaiset materiaalit ja fossiiliset polttoaineet, voidaan käyttää useissa loppukäyttökohteissa ja teollisuuden prosesseissa.

Raakamäntyöljyä tuotetaan vastuullisesti kaikilla Metsä Fibren sellutehtailla (Joutsenossa ja Raumalla) ja biotuotetehtailla (Äänekoskella ja Kemissä) sekä Metsä Boardin Husumin tehtaalla Ruotsissa. Asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät omassa tuotannossaan pohjoisen puusta valmistettua raakamäntyöljyämme, jonka ominaisuudet ovat erinomaiset. Metsä Fibre kehittää tuotteita tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa sen varmistamiseksi, että vastaamme heidän vaatimuksiinsa lopputuotteiden ominaisuuksien osalta.  

Selluntuotannossa tuotamme raakamäntyöljyä biotuotteena hakkeen ja kuumien liuotteiden sivutuotteena. Tämä keltamusta ja voimakkaalta tuoksuva nestemäinen raaka-aine voidaan jatkojalostaa useiksi jakeiksi. Metsä CTO ‑raakamäntyöljy jaetaan neljään komponenttiin käytettäväksi lukuisissa käyttökohteissa monilla teollisuuden aloilla:

 1. mäntyöljyn rasvahapot (TOFA)
 2. hartsit
 3. sterolit
 4. pikiöljy ja sen johdannaiset

Metsä CTO ‑raakamäntyöljyä käytetään tavallisesti raaka-aineena liimojen, kumien, maalien, musteiden ja biopolttoaineiden tuotannossa. Sitä käytetään myös sementin ja asfaltin sideaineena ja jopa eläinten rehuissa.

Metsä CTO -raakamäntyöljyn tyypillisiä käyttökohteita:

 • Betoni
 • Polttoaine
 • Voiteluaineet
 • Asfaltti
 • Maalit
 • Autonrenkaat
 • Sideaineet
 • Painomuste
 • Paperin ja kartongin pinnoitteet
 • Tarrojen teipit ja liimat
 • Margariini (emulgointiaineet)
 • Eläinrehut
 • Pesu- ja puhdistusaineet
 • Saippua

Metsä CTO-raakamäntyöljy on uusiutuva komponentti ja sen hiilidioksidipäästöt ovat huomattavan alhaiset. Monista muista biopohjaisista raaka-aineista poiketen puille ei tarvita erillistä maa-aluetta, eivätkä ne vie elintarviketuotantoon tarkoitettua viljelyalaa. Metsillä ja puupohjaisilla tuotteilla on ainutlaatuinen kyky sitoa ja varastoida hiilidioksidia ilmakehästä, mikä tekee puupohjaisesta Metsä CTO-raakamäntyöljystä kilpailukykyisen vastuullisen vaihtoehdon biokemikaaliteollisuudessa. Koska Metsä CTO-raakamäntyöljy pystyy korvaamaan fossiilipohjaiset materiaalit monissa valmistusprosesseissa, sen käyttömahdollisuudet ovat erinomaiset.

Vastuullisen metsänhoidon ja tuotannon avulla Metsä Fibre käyttää puuraaka-ainetta kestävän kehityksen mukaisella tavalla. Osallistumme Euroopan unionin kiertotaloutta koskeviin tavoitteisiin ja tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.