Teolliset ekosysteemit

Metsä Fibren biotuotetehtaan liiketoimintamalli perustuu tehokkaisiin kumppanuuksiin. Ympäröivä yritysverkosto tuottaa erilaisia lisäarvoa tuottavia biotuotteita sellusta tai selluntuotannon sivuvirroista. Kumppaniverkostollamme on tärkeä rooli pyrkiessämme hyödyntämään raaka-aineita ja sivuvirtoja parhaalla mahdollisella tavalla.

Innovaatioita kumppanuuksilla

Yritysekosysteemi luo työpaikkoja ja lisää tarjontaa puupohjaisten biotuotteiden kasvaville markkinoille. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat vastauksia tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät yhä useammin eri kumppaneiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä eri alojen yritysten välisestä yhteistyöstä. Biotuotetehdas mahdollistaa ekosysteemin tulevan laajentumisen ja kehittymisen.

Ainutlaatuinen biotalouden ekosysteemi Äänekoskella

Äänekoskella biotuotetehtaan ympärillä toimii kumppaniverkosto, joka hyödyntää Metsä Fibren valmistamaa sellua ja selluntuotannon sivuvirtoja. Tämä synnyttää laajoja arvoketjuja ja tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia valmistaa innovatiivisia biotuotteita, joilla on korkea lisäarvo.

Biotuotetehtaan rinnalla sijaitsevat Metsä Groupin kartonkitehdas, koivuvaneritehdas ja tekstiilikuitujen demotehdas sekä eri yhteistyökumppaneiden tuotantolaitokset. Ekosysteemiin kutsutaan mukaan yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi biomateriaaleihin, biokemikaaleihin ja bioenergiaan.