Yhteistyöverkostot

Teemme yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa parantaaksemme nykyisiä tuotteita ja prosesseja sekä tutkiaksemme ja kehittääksemme uusia tuotteita. Laadukas tutkimus ja koulutus edistävät koko alan kehitystä.

Monimuotoisia hankkeita

Yhteistyö voi tapahtua eri muodoissa. Joskus Metsä Fibre osallistuu yhteisiin tutkimushankkeisiin, joissa on mukana muita yrityksiä ja yliopistoja tai tutkimuslaitoksia, jolloin tulokset ovat kaikkien osapuolten hyödynnettävissä. Joskus taas teetämme luottamuksellisia kahdenvälisiä tutkimuksia, ja osa yhteistyöstä toteutetaan opinnäytetöiden kautta.

 1. 1

  Yhteistyötä yliopistojen kanssa

  Uusien kuitupohjaisten biotuotteiden kehittäminen on yksi keskeisistä yhteistyön painopistealueista. Tiivis yhteistyö auttaa yliopistoja muuntamaan tutkimustulokset käytännön sovelluksiksi ja tuotteiksi. Yhteistyö tarjoaa myös tietoa siitä, miten trendit tai eri markkinat vaikuttavat tuotekehitykseen.

  Oulun yliopisto on yksi Metsä Fibren pitkäaikaisista tutkimuskumppaneista. Metsä Fibre ja Oulun yliopisto tekevät aktiivista yhteistyötä mm. Metsä Groupin ja Fortumin vuonna 2020 käynnistämässä ExpandFibre-innovaatioekosysteemissä, joka keskittyy puusta ja oljista saatavan sellukuidun jalostamiseen. Tämän ekosysteemin alle on syntynyt myös pienimuotoisempia kahdenvälisiä ja yhteisiä tutkimushankkeita.

  Toinen tutkimusohjelma, yhteinen MIMEPRO-hanke, tutkii teollisuuden sivuvirtojen sekä geopolymeerien hyödyntämistä ja kaupallistamista. Tutkimme yhdessä, voisiko sellun tuotannossa syntyvää viherlipeäsakkaa käyttää tekokivien ja rakennusmateriaalien valmistuksessa betonia korvaavana materiaalina.

 2. 2

  Yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa

  Teemme oppilaitosyhteistyötä myös paikallisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa kilpailu teknologia-alojen parhaista osaajista on kovaa. Joutsenon sellutehdas haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi paikallisesti, erityisesti LUT-yliopiston Lappeenrannan ja Lahden kampusten opiskelijoiden keskuudessa. Erityisen tärkeä kohderyhmä ovat energiatekniikan opiskelijat sekä kone-, ympäristö- ja kemiantekniikan opiskelijat.

  Yksi esimerkki yhteistyöstä on se, että diplomityötä tekevä opiskelija pääsee työskentelemään Joutsenon sellutehtaan kehittämishankkeessa tai tietyn ongelman ratkaisussa. Tehdas teettää myös kandidaatin ja maisterin opinnäytetöitä.

  Joutsenon sellutehtaan tutkimusyhteistyö koskee myös LUT-yliopiston opettajia ja tutkijoita. Tehdas hyödyntää esimerkiksi LUT:n laboratorioanalyysipalveluita erilaisissa projekteissa.
  Joutsenon sellutehdas osallistuu myös vuosittain paikallisten oppilaitosten rekrytointitapahtumiin.

 3. 3

  Tulevaisuuden osaamisen tukeminen

  Metsä Group tukee suomalaisia yliopistoja myös lahjoituksin. Joulukuussa 2021 konserni lahjoitti yhteensä 500 000 euroa kumppaniyliopistoilleen Helsingin yliopistolle ja Oulun yliopistolle. Keväällä 2022 Metsä Group teki 160 000 euron lahjoitukset Aalto-yliopistolle, LUT-yliopistolle, Tampereen yliopistolle, Åbo Akademille, Jyväskylän yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle. Lahjoitukset kohdennetaan yliopistosta riippuen tekniikan, luonnontieteiden, maa- ja metsätalouden aloille.

  Lisäksi Aalto-yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n FinnCERES on Suomen Akatemian yhtenä lippulaivaohjelmana rahoittama materiaalibiotalouden yhteinen osaamiskeskus. FinnCERESin tutkimukseen osallistuu jo parisataa tutkijaa, ja sitä tukee ja seuraa joukko yrityksiä, yhtenä näistä Metsä Fibre.