Mielekästä työtä oikeudenmukaisessa työympäristössä

Edistämme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta, tarjoamme mielekästä työtä ja panostamme ammattilaistemme oppimiseen ja kehittymiseen.

Tuemme urakehitystä

Metsä Fibre on reilu työpaikka, joka tarjoaa mielekästä työtä. Panostamme hyvään johtamiseen ja henkilökohtaisen urakehityksen tukemiseen. Valmennamme esihenkilöitämme kuuntelemaan ja olemaan läsnä yksilöille sekä antamaan palautetta. 

Tiedämme työmme arvon sekä sen roolin strategiassa ja muuttuvassa maailmassa. Liiketoimintamme tarjoaa meille kaikille mielekästä työtä: fossiilisia materiaaleja korvaavia tuotteita, ympäristötehokkaita tehtaita sekä metsien kestävän kasvun ja luonnon monimuotoisuuden varmistamista. 

Kartoitamme vuosittain työyhteisömme toimivuutta ja henkilöstömme tyytyväisyyttä. Uskomme, että jokainen ammattilainen on työnsä ja tehtäviensä paras asiantuntija, ja arvostamme hänen osaamistaan ja mielipiteitään.

Anonyymi rekrytointi

Anonyymi rekrytointi on ensisijainen rekrytointimenetelmämme. Haluamme varmistaa, että kaikilla hakijoilla on mahdollisuus yhdenvertaiseen kohteluun työpaikkaa hakiessaan. Anonyymi rekrytointi perustuu hakijoiden taitoihin ja osaamiseen. Emme kysy hakijan sukupuolta ja syntymäaikaa, ja tietyt henkilötiedot, kuten hakijan nimi, yhteystiedot, äidinkieli ja mahdolliset liitteet, on piilotettu rekrytoivalta henkilöltä prosessin alkuvaiheessa. Hakulomakkeessa on kysymyksiä, joiden avulla hakija voi tuoda esiin osaamistaan ja vahvuuksiaan nimettömänä.

Arvostus ammattilaisiamme kohtaan

Työurat Metsä Fibressä ovat perinteisesti olleet pitkiä ja monipuolisia. Tuotannollisissa tehtävissä korostamme monipuolista osaamista ja työnkiertoa, mikä tuo vaihtelua uralle. Liiketoiminnassa ja konsernipalveluissa kannustamme henkilöstöämme työnkiertoon ja ammatilliseen kehittymiseen. Tarjoamme myös kaikille työntekijöille monipuoliset koulutusmahdollisuudet sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella.

Työnantajana meitä ohjaavat useat toimintaperiaatteet, joihin edellytämme kaikkien työntekijöidemme perehtyvän ja joita noudatamme. Politiikkamme käsittelevät muun muassa eettistä toimintaa, tasa-arvoa, työhyvinvointia, turvallisuutta ja ympäristöasioita.