Metsät hiilivarastoina

Puiden kyky sitoa hiilidioksidia tekee metsistä tärkeän hiilinielun. Metsä Fibre tuottaa puutuotteita, jotka perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan.

Hiilinielujen säilyttäminen

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on erittäin tärkeää pitää kasvihuonekaasupäästöt tasolla, jonka hiilinielut pystyvät kompensoimaan. Voimme säilyttää metsien hiilinielut käyttämällä puuta kestävästi, edistämällä metsien kasvua ja välttämällä metsätuhoja.

Hiilinielu ei ole vakio

Suomessa aktiivinen metsänhoito on lisännyt sekä metsien hiilinielua että hiilivarastoa. Hiilen varastoituminen on lisääntynyt, koska metsissä on nyt enemmän puuta kuin sata vuotta sitten, jolloin tehtiin ensimmäinen valtakunnallinen metsien inventointi. Myös hiilinielu on kasvanut, koska metsämme kasvavat nyt paremmin ja tiheämmin kuin ennen.

Hiilinielu ei kuitenkaan ole vakio. Metsien ikärakenne on suuri tekijä, joka aiheuttaa muutoksia puuston kasvussa. Nuorissa metsissä kasvu on nopeinta 21–40 -vuotiaissa puissa ja edelleen suhteellisen nopeaa 41–60 -vuotiaissa puissa.
 
Pohjois-Suomessa on suuri määrä yli 60-vuotiaita metsiä, jotka eivät ole enää parhaassa kasvuvaiheessa vaan kasvu on hidastunut. Kun nuoria, hyvin kasvavia metsiä on paljon, ne toimivat voimakkaana hiilinieluna. 

Ilmastohyödyt

Metsien käyttö ja ilmastotavoitteet voidaan yhdistää käyttämällä metsiä, sillä ne tarjoavat uusiutuvia luonnonvaroja. Tämä tuo ilmastohyötyjä, mutta edellyttää myös sen hyväksymistä, että metsien käyttö johtaa hiilinielun koon vaihteluun.

Yli 90 000 yksityistä metsänomistajaa muodostaa Metsäliitto Osuuskunnan, Metsä Groupin emoyhtiön. Heidän toteuttamansa vastuullinen metsänhoito vahvistaa hiilinielua.

Metsänomistajat voivat käyttää perinteisiä, hyvän metsänhoitotavan mukaisia menetelmiä: käyttää kasvupaikkatyypille sopivimpia puulajeja ja tehdä metsänhoitotyöt ajallaan. Kun esimerkiksi harvennukset tehdään ajallaan, kasvu paranee ja palautuu nopeammin.