Sahatavaran valmistus

Valmistamme korkealaatuista sahatavaraa sahoillamme Lappeenrannassa, Raumalla, Rengossa ja Vilppulassa. 

Metsä Fibre on Suomen suurin sahatavaran tuottaja. Sahatavaramme raaka-aineena on laadukas pohjoinen kuusi- ja mäntytukki. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat raaka-aineen laatuun nähden optimaalisilla alueilla.

Tunnemme käyttämämme puun alkuperän, ja yli 90 prosenttia käyttämästämme tukkipuusta on peräisin sertifioiduista metsistä. Laadukkaan ja pitkäjänteisen metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat enemmän kuin koskaan sitoen hiiltä ja tuottaen laadukasta sahatavaran raaka-ainetta.

Tutustu tarkemmin, miten uusiutuva puuraaka-aine muuttuu sahatavaraksi:

Sahatavara tehdään tukeista, jotka ovat puun arvokkain osa. Tehokas ja tarkka puunhankinnan ohjaus on perusta sille, että pystymme toimittamaan asiakkaillemme heidän tilaamansa laadukkaat sahatavaratuotteet tarkasti sovitussa aikataulussa. Teemme puunhankinnassa tiivistä yhteistyötä Metsä Groupin puunhankinnan kanssa, joka toimittaa kaiken käyttämämme tukkipuun. Puut katkotaan metsässä tilauksen mukaan tukeiksi, jotka kuljetetaan sahalle.

Rauman sahan tukkikenttä

Sahalla tukit mitataan, läpivalaistaan ja kuoritaan, jotta jokaisen yksittäisen tukin sahaus saadaan suunniteltua parhaaksi mahdolliseksi. Näin puuraaka-aine saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Puusta käytetään kaikki osat viimeistä purua myöten, sillä kuori, hake ja puru käytetään muiden biotuotteiden ja bioenergian raaka-aineena.
Uusimmat teknologiset ratkaisut, kuten 3D- ja tukkiröntgenlaitteistot, tehostavat prosessia ja mahdollistavat asiakkaiden toiveisiin vastaamisen yhä tarkemmin.

Sahalinjan kamera

Sahausprosessissa syntyvät laudat ja lankut kuivataan, lajitellaan ja pakataan asiakkaille toimitettaviksi. Tunnistamme millaisiin käyttökohteisiin kunkin tuotantolaitoksemme laadukas pohjoinen raaka-aine soveltuu parhaiten. Siksi osaamme hyödyntää puun ominaisuudet tehokkaasti tuottaen samalla lisäarvoa asiakkaillemme.

Rauman sahan kuivaamo
Koko prosessi metsästä sahalle ja edelleen asiakkaalle on pitkälle automatisoitu, mutta jokaiseen vaiheeseen tarvitaan ammattitaitoisia osaajia valvomaan prosessia.

Puusepänteollisuuteen, talonrakennukseen, huonekaluiksi ja muihin pitkäaikaisiin käyttötarkoituksiin päätyvät puutuotteet sitovat sisältämänsä hiilidioksidin parhaassa tapauksessa sadoiksi vuosiksi.

Sahatavaran tuotantoprosessi

sahatavaran tuotantoprosessi