Ihmiset ja yhteiskunta

Olemme tärkeä osa yhteiskuntaa ja luomme arvoa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tehtaillamme on vahva paikallinen vaikutus, ja toimintamme vaikuttaa koko Suomeen. Olemme sitoutuneet toimimaan eettisesti sekä edistämään työhyvinvointia ja -turvallisuutta.

Merkittävä taloudellinen vaikutus

Kansallisesti olemme merkittävä vientituotteiden ja uusiutuvan energian tuottaja. Suomessa sijaitsevien tehtaidemme viennin arvo on lähes 5 % Suomen koko viennistä, ja tuotamme merkittävän osan Suomen uusiutuvasta energiasta. Työllistämme tuhansia suoraan ja välillisesti. Metsä Fibrellä työskentelee noin 1 600 ammattilaista.

Vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan myös verojen kautta. Kun otetaan huomioon kaikki Metsä Groupin toiminnasta suoraan tai välillisesti aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, yhtiön taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan on merkittävä.

Lisäksi Metsä Group on tehnyt merkittäviä investointeja kestävään biotalouteen. Vuodesta 2015 lähtien toteutettujen, käynnissä olevien ja suunniteltujen investointien arvo on ollut lähes 7 miljardia euroa. Merkittävä osa näistä investoinneista on tehty Suomessa.

Olemme kansallisesti merkittävä vientituotteiden ja uusiutuvan energian tuottaja. Tehtaidemme viennin arvo on lähes 5 % Suomen koko viennistä. Vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan myös verojen ja merkittävien investointien kautta.
Turvallisuus on osa ammattitaitoamme ja tavoitteenamme nolla tapaturmaa kaikissa toimipisteissämme.
Olemme sitoutuneet kehittämään tasa-arvoista kulttuuria, jossa syrjintää ei suvaita. Avoin vuoropuhelu tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa on meille tärkeää.

Turvallinen työkulttuuri

Toimintamme tähtää kestävään erinomaisuuteen. Sen saavuttaminen edellyttää ensiluokkaista työturvallisuutta, ja tavoitteenamme onkin nolla tapaturmaa kaikissa toimipisteissämme. Metsä Fibressä turvallisuus on osa ammattitaitoamme, ja ennakoiva turvallisuustyö on osa jokapäiväistä toimintaamme.

Panostamme työntekijöidemme ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen sekä työssä oppimisen että koulutuksen kautta, ja tarjoamme kesätöitä kymmenille nuorille sekä oppisopimuskoulutusta useille vuosittain.


Hyvinvointi on henkilökohtainen kokemus, joka koostuu monista elementeistä, kuten mielekkäästä työstä, sujuvasta arjesta ja siitä, että töihin on mukava mennä. Olemme sitoutuneet kehittämään tasa-arvoista kulttuuria, jossa syrjintää ei suvaita ja jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet tulla hyväksytyksi ja edetä urallaan.

Avoin vuoropuhelu

Haluamme luoda läheisen suhteen ja avoimen vuoropuhelun tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa, joita ovat työntekijät, asiakkaat, toimittajat, sijoittajat ja rahoittajat, paikalliset asukkaat sekä kansalaisjärjestöjen, tiedotusvälineiden ja yhteiskunnan edustajat. Järjestämme vuosittain lukuisia sidosryhmätapaamisia ja vierailuja tuotantolaitoksissamme.