Uramahdollisuuksia ja anonyymi rekrytointi

Toimintaamme ohjaavat Metsä Groupin yhteiset arvot: luotettavuus, yhteistyö, uudistuminen ja vastuullinen tuloksenteko. Meille on tärkeää, että jokainen työntekijä ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammatillista osaamistaan ja työelämätaitojaan.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2024, Kestävä kehitys

Edistämme ammatillista kehittymistä eri keinoin. Suuri osa henkilöstömme kehittymisestä on työssäoppimista, jota tuemme myös tarjoamalla mahdollisuuksia tehtäväkiertoon. Lisäksi tuemme kehittymistä monipuolisilla koulutuksilla. Myös säännölliset kehityskeskustelut toimivat jatkuvan kehittymisen tukena.

Haluamme tarjota esihenkilöillemme mahdollisuuksia kehittää johtamis- ja esihenkilötaitojaan, sillä hyvä esihenkilötyö luo perustan työhyvinvoinnille, turvallisuudelle ja toiminnan tuloksellisuuden kehittymiselle. Käynnistämme tarpeen mukaan myös uusia valmennuksia. Esimerkkejä näistä ovat keskijohdolle suunnattu liiketoimintaosaamista kehittävä valmennusohjelma sekä asiantuntijatehtävissä toimivien valmennukset.

Jatkuvan kehityksen ansiosta työntekijöillemme avautuu uusia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan ja etsiä itsestään uusia vahvuuksia. Uskomme, että tarjoamalla haastavia ja monipuolisia tehtäviä työntekijämme voivat kasvaa uuden ajan asiantuntijoiksi jatkuvasti uudistuvalla toimialalla.

Metsä meille kaikille

Metsä Group on sitoutunut kehittämään monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria, jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä työelämässä ja olla tasavertainen työyhteisön jäsen. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat meille tärkeitä periaatteita ja kiinteä osa eettistä toimintakulttuuriamme.

Anonyymi rekrytointi

Anonyymi rekrytointi on yksi konkreettinen toimenpide osana laajempaa monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävää kehitysohjelmaa. Metsä Groupissa jo yli 80 prosenttia rekrytoinneista toteutetaan anonyymisti ja olemmekin yksi harvoja yrityksiä Suomessa, jossa anonyymi rekrytointi on pääasiallinen rekrytointitapa.

Anonyymin rekrytoinnin kautta haluamme vahvistaa hakemusten tasapuolista, osaamiseen ja pätevyyteen perustuvaa käsittelyä sekä hakijoiden yhdenvertaista kohtelua ja henkilöstön monimuotoisuutta. Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemuksista piilotetaan tiettyjä henkilöön viittaavia tietoja, kuten hakijan nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sukupuoli ja äidinkieli sekä mahdolliset liitetiedostot. Hakulomakkeella on kysymyksiä, jotka auttavat hakijaa tuomaan esille osaamistaan ja vahvuuksiaan anonyymisti.

Rekrytoijat saavat nähtäväkseen hakemuksen kaikki tiedot ja liitetiedostot ennen ensimmäistä haastattelua, kun haastatteluun kutsuttavat hakijat on valittu. Ne hakijat, jotka eivät ole saaneet kutsua haastatteluun, pysyvät anonyymeina prosessin loppuun asti.

Eettinen ja yhdenvertainen toiminta

Työnantajana meitä ohjaavat monet toimintapolitiikat, joiden opiskelua ja noudattamista edellytämme jokaiselta työntekijältämme. Politiikat käsittelevät muun muassa eettistä toimintatapaa, yhdenvertaisuutta, työhyvinvointia ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita.

Metsä Groupissa edistetään yhdenvertaisuutta konkreettisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä, jotka keskittyvät erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseen. Esimerkkejä tästä ovat naisten osuuden kasvattaminen johtotehtävissä, palkkatasa-arvon toteutuminen sekä koko henkilöstön kattava yhdenvertaisuuskoulutusohjelma. Henkilökohtaiset ominaisuudet kuten ikä, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen tai vammaisuus eivät vaikuta henkilön mahdollisuuksiin edetä urallaan ja toimia tasavertaisena työyhteisön jäsenenä Metsä Groupissa. 

Vuonna 2020 Metsä Groupissa toteutettiin ensimmäistä kertaa eettisyysbarometri, jonka avulla selvitetään, miten henkilöstö kokee yhtiön eettisten toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) toteutuvan käytännössä. Barometrin tulosten pohjalta määritämme kehityshankkeet, joiden toteutumista seurataan. Eettisyysbarometri toteutetaan vuorovuosin henkilöstötutkimuksen kanssa ja seuraavan kerran barometri toteutetaan 2024.

Metsä Fibren toimenpiteitä kohti vuotta 2030

  • Edistämme oikein toimimisen kulttuuria toteuttamalla henkilöstön aloitteesta esiin nousseita parannusehdotuksia. Mittaamme tätä eettisyysbarometrillä.
  • Puutumme esiinnousseisiin epäkohtiin koko arvoketjussamme
  • Edistämme organisaation monimuotoisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa esimerkiksi anonyymillä rekrytoinnilla ja tukemalla naisjohtajien uramahdollisuuksia

Mittarit vuoden 2030 loppuun mennessä

100 % eettisyysbarometrin toimenpiteiden toteutus ​

100 %​ anonyymit rekrytoinnit avoimissa hauissa

>30​ % naisia johdossa

 

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):