Biotuotetehtaan rakentajat: Biotuotetehtaan startin jälkeen tähdätään täyteen kapasiteettiin

Kemin uusi biotuotetehdas ja kartonkitehtaan laajennus otettiin käyttöön osastoittain 20.9.2023. Tunnelmat uudella tehtaalla ovat tehtaanjohtaja Tomi Sepän mukaan hyvin innostuneet, kun projektivaihe saatiin onnistuneesti päätökseen.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kemin biotuotetehdas

"Tehdas on käynnistynyt ja nyt tuotantovaiheessa pääsemme kehittämään tehtaan toimintamalleja, tuotantoa, laatua, ympäristösuorituskykyä sekä kustannustehokkuutta starttikäyrän tavoitteen mukaisesti", kertoo tehtaanjohtaja Tomi Seppä.

Seuraava etappi on tuotannon nostaminen starttikäyrän tavoitteen mukaisesti niin, että biotuotetehdas on täydessä kapasiteetissa vuoden kuluttua syksyllä 2024.

Projektivaiheen aikana Sepän vastuulla olivat HR-toiminnot, joihin kuului esimerkiksi käyttöhenkilöstön osaamisen kehittäminen, työmaan harmaan talouden torjunta, ympäristölupa ja ympäristön suorituskykyyn liittyvät tehtävät.

"Näiden lisäksi iso osa työnkuvaani projektivaiheessa oli valmistella tehtaan tuotantovaiheen operatiivinen toiminta. Siihen kuuluivat muun muassa tehtaan organisaation toimintamallit ja palvelusopimuksien tekeminen. Käytännössä kaiken sen valmistelu, mikä liittyy tehtaan pyörittämiseen."

Henkilöstön koulutukseen panostettu

Biotuotetehdas on täysin fossiiliton ja täyttää tiukimmatkin ympäristönormit ja tekniset vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. Kiertotalous toteutuu täysimääräisesti sillä puuraaka-aine ja tuotannossa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti erilaisina sivutuotteina ja bioenergiana. Puunkäsittelyn autonomiset nosturit, oma rikkihappolaitos sekä suljettu jäähdytysvesikierto ovat uusinta teknologiaa.

"Olemme myös panostaneet hyvin vahvasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Parasta käytännön oppia on tehtaan ajaminen tuotantovaiheessa. Jokaiselle on laadittu esihenkilön toimesta osaamisen kehittämisen suunnitelma ja polku ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Seuraamme osaamisen ja toimintamallien kehittymistä erilaisten seuranta- ja ohjausryhmien kautta."

Esihenkilöille toteutettiin kevään 2023 aikana muutostyöpajat, joissa käytiin läpi tehtaan tuotantovaiheen tärkeimpiä asioita kuten turvallisuus, osaamisen kehittäminen sekä ympäristösuorituskyky.

Muutostyöpajoja jatketaan tuotantovaiheen rinnalla, jotta voidaan varmistaa yhtenäinen ja vaikuttava johtaminen läpi organisaation.

Turvallisuus on biotuotetehtaalla ykkösasia, joka ohjaa kaikkea toimintaa.

"Panostamme turvallisuudessa laadukkaaseen ja vaikuttavaan ennakoivaan työhön. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että tunnistamme työtehtäviin liittyvät riskit etukäteen ja teemme korjaavat toimenpiteet siten, että vaaratilanteita ei pääse syntymään. Kun toimintaympäristö on meille kaikille uusi, se vaatii meiltä kaikilta hyvin aktiivista otetta."

Arkiset päivät parhaita

Tehtaanjohtaja Tomi Sepän työpäivät ovat hyvin vaihtelevia ja sisällöltään monipuolisia. Ne sisältävät turvallisuuteen, henkilöstöön, talouteen, hankintaan ja ympäristöön liittyviä asioita.

"Nyt meneillään olevassa tehtaan ylösajovaiheessa keskeinen osa työpäivää on kenttäkierrosten lisäksi systemaattiset tilannekatsaukset, joissa seurataan miten tehtaan tuotanto, tuotelaatu ja ympäristön suorituskyky ovat kehittyneet. Tärkeä osa työtäni on kiertää henkilöstön keskuudessa ja kysyä kuulumisia ja luoda positiivista henkeä."

Seppä pitää tärkeimpinä ominaisuuksina työssään systemaattisuutta, kokonaisuuksien hallintaa, hyvää yhteistyökykyä ja kykyä reagoida tarvittaessa nopeasti ja jämäkästi.

"Suhtaudun haasteisiin ja ongelmatilanteisiin ratkaisukeskeisesti ja katson eteenpäin, miten ongelma ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. Juurisyyn tunnistamisen kautta ehkäistään ongelman toistuminen."

Projektivaiheen aikana Sepän parhaita hetkiä olivat ihan normaalit arkiset päivät.

"Parasta oli tunne, että asiat etenevät suunnitelmien mukaisesti ja olimme yhdessä saaneet tuloksia aikaan."

Projektin aikana hän toimi myös projektipäällikkönä uuden käyttökonttorin rakentamisessa

"Uutta siinä on se, että olemme nyt kaikki samassa avokonttorissa ja tässä on myös massatehtaan ja talteenoton valvomo. Se mahdollistaa tiiviimmän yhdessäolon ja paremman tiedonkulun", Seppä mainitsee.

Tomi Seppä

Article-Tomi-Seppa.jpg

Kotipaikka Kemi
Ikä 43
Koulutus DI, tuotantotalous
Työura Metsä Group vuodesta 2014 alkaen, Stora Enso 2002 – 2014
Perhe Vaimo ja kaksi lasta
Harrastukset, vapaa-ajan vietto Suunnistus, hiihto, omakotitalon askareet, lasten harrastusten parissa toimiminen, mm. jalkapallo
Motto Everything is possible