Biotuotetehtaan rakentajat: Komissiointi vie biotuotetehdasta kohti onnistunutta starttia

Kemin biotuotetehtaan komissiointi eli koekäyttö- ja testausvaihe käynnistyi paineilma-aseman koestuksella marraskuussa 2022 ja huipentuu siihen, että tehdas on starttivalmiina kolmannella kvartaalilla 2023.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kemin biotuotetehdas, Asiantuntijamme

Komissioinnit etenevät suunnitellusti vaiheittain asennusten edistymän ja alueelle tehdyn komissiointisuunnitelman mukaisesti. Prosessialueiden asennuksia ja koestuksia tehdään limittäin.

”Komissiointisuunnitelma ohjaa asennusten etenemistä ja asennusten eteneminen vaikuttaa komissiointijärjestykseen. Muutamme järjestystä tarvittaessa asennustilanteen mukaan. Meneillään on erittäin tiivis vaihe, jossa tekemistä riittää ja ajankäytön suunnitelmallisuus korostuu, kertoo Kemin biotuotetehdasprojektin tekninen johtaja Pekka Kittilä.

Ennen komissiointia laitteistoille tehdään asennustarkastus, jossa todetaan valmius komissiointiin. Komissioinnissa testataan ensin yksittäisten laitteiden toimivuus suunnitteludokumenttien mukaisesti ja niiden ohjaus DCS-järjestelmästä. Yksittäisten laitteiden IO-testauksia on käynnissä lähes kaikilla prosessialueilla.

”IO-testaukset kuuluvat asentamisen loppuvaiheeseen, ja useimmat laitteet tulee kylmäkoestettua siinä samalla. Koestukset etenevät kylmäkoestuksesta vesiajoihin ja myöhemmin kuumakomissiointiin. Vesiajossa ja kuumakoestuksessa testataan isompia laitekokonaisuuksia ja ohjausjärjestelmän toimintaa.”

Ensimmäisenä komissioitiin suunnitelman mukaisesti paineilma-asema marras-joulukuun taitteessa 2022, koska paineilmaa tarvitaan muualla komissioinnissa. Myös palovesiverkosto paineistettiin viime vuoden puolella käyvän tehtaan vedellä.

”Vesilaitoksen komissiointi on valmistunut ja olemme paineistaneet jäähdytysvesikierron uuden vesilaitoksen vedellä. Jätevedenpuhdistamon altaiden täyttö on menossa ja jätevesipumppaamo 1:n testaukset vesillä on tehty. Jäähdytysvesitornit komissioidaan kesäkuun alussa.”

Turvallisuus ja suunnitelmallisuus kaiken a ja o

Komissiointivaiheessa on tiivis aikataulu, jota seurataan tarkasti.

”Turvallisuus ja suunnitelmallisuus on kaikkein keskeisin asia. On tärkeää, että kaikki alueella työskentelevät tietävät, mitä laitteita ollaan koestamassa ja tunnistavat mahdolliset riskit. Vaara-alueet eristetään. Jännitteelliset sähkömoottorit turvalukitaan vahinkokäynnistymisten estämiseksi. Tarkkuus, huolellisuus ja viestintä alueella työskenteleville ovat erittäin tärkeitä.”

Biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla. Ennen starttia tulee kytkentäseisokki, jolloin käyvä sellutehdas pysäytetään ja aloitetaan uuden tehtaan startti.

Jätevedenpuhdistamo käynnistetään jo hyvissä ajoin ennen starttia vanhan tehtaan jätevesillä. Komissioinnissa on mukana henkilökuntaa käyvältä tehtaalta, jolloin he tutustuvat käytännössä prosessiin ja laitteisiin. Henkilökunnan teoriakoulutus on valmis ja simulaattorikoulutukset käyttökonttorilla jatkuvat.

Kittilä aloitti työt Kemin biotuotetehdasprojektissa toukokuussa 2019.
”Nyt, kun maali alkaa häämöttää, on tosi palkitsevaa nähdä, minkä eteen olemme tehneet työtä ja mitä kaikkea olemme saaneet aikaan. Laitteistot on asennettu, pääsemme jatkamaan koestuksia, ja tehdas alkaa näyttää valmiilta.

Testaukset huipentuvat siihen, että täysin fossiiliton biotuotetehdas on starttivalmiina ja se päästään käynnistämään. Onnistuneen startin jälkeen alkaa tuotannollinen koekäyttö ja prosessin viritys kohti täyttä tuotantoa, joka saavutetaan noin vuoden kuluttua startista.

Pekka Kittilä

Article-Pekka-Kittila.jpg

Kotipaikka Taipalsaari, Vehkataipaleen kylä
Tehtävä Tekninen johtaja
Koulutus Sellu- ja paperitekniikan DI
Työura Metsä Fibrellä eri tehtailla koko työuran ajan vuodesta 2000 lähtien
Perhe Vaimo ja lapset, joista nuorin kolmannella luokalla
Harrastukset Lenkkeily, uinti, kuntosali, metsästys