Biotuotetehtaan onnistunut käyttöönotto vaatii vahvaa töiden yhteensovittamista

Kemin biotuotetehdastyömaalla on meneillään käyttöönottotöiden viimeistely, ja tehdastyömaa näyttää jo modernilta biotuotetehtaalta. Kuitulinjan käyttöönotosta vastaava projekti-insinööri Juho Lyytikäinen siirtyy kehityspäälliköksi uudelle tehtaalle.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kemin biotuotetehdas, Asiantuntijamme

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakentaminen Kemiin on edennyt suunnitellusti aikataulussaan.

Projekti-insinööri Juho Lyytikäisen vastuualueeseen kuuluu kuitulinjan käyttöönotto sisältäen puunkäsittelyn, massatehtaan ja kuivauskoneen.

"Puunkäsittelyssä on nyt käynnissä sähkötoimisten puukenttänostureiden tekoälyn opettaminen sekä koehaketukset. Massatehtaalla pesupuristimet eli sellun pesulaitteisto on huuhdeltu ja testattu vedellä. Sellukeittimessä on tehty vesiajoja. Valmistelut ovat edenneet jo vedellä tehtävään koekeittoon", Lyytikäinen kertoo.

Kuivaamolla on menossa koekuivaukset uudella kuivauskoneella.

"Massakoeajo on tärkeä osa käyttöönottovaihetta ja samalla se on koulutustapahtuma käyttöhenkilökunnalle."

Biotuotetehdasprojektissa turvallisuus on ykkösasia, mikä näkyy kaikessa tekemisessä. Käyttöönotto- ja komissiointivaiheessa yhteistyö asentamisen ja käyttöönoton välillä korostuu.

"Kun prosessilaitteet käynnistyvät, putkistoissa alkaa virrata nesteitä ja kemikaaleja. Työmaalla on pyöriviä moottoreita ja kuumia pintoja, ja nämä pitää ottaa tarkasti huomioon. Kun käyttöönotto on kiivaassa vaiheessa, asennustöiden turvallinen viimeistely vaatii vahvaa töiden yhteensovittamista sekä suunnitelmallisuutta."

Lyytikäisen mielestä projektissa hyvä viestintä on tärkeää.

"Kyky viestiä selkeästi sekä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja olosuhteisiin auttaa menestymään monenlaisissa tilanteissa. Kyse on myös tiimityöskentelystä, jossa jaetaan vastuuta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi."

Projekti-insinööristä kehityspäälliköksi

Lyytikäinen on työskennellyt aikaisemmin Äänekosken biotuotetehtaalla, josta sai vahvan prosessitaustan.

"Se on ollut eduksi tässä projektin käyttöönottovaiheessa ja antanut hyvän pohjan. Tavoitteenani on hyödyntää Äänekosken kokemuksia myös Kemin biotuotetehtaan käynnistysvaiheessa."

Lyytikäinen on nimitetty Kemin biotuotetehtaan kehityspäälliköksi. Työ pitää sisällään tehtaan pitkäjänteisen kehittämisen ja suunnittelun niin, että esimerkiksi asetetut turvallisuus-, tuotanto-, laatu- ja ympäristötavoitteet saavutetaan.

"Lopputuotteen tuotelaatu on erittäin tärkeä kokonaisuus heti tehtaan käynnistymisestä alkaen. Tähän on laadittu myös erillinen laatutavoitekäyrä. Toimitamme asiakkaillemme vastuullisesti ja kestävästi tuotettua lehti- ja havupuusellua sekä muita biotuotteita."

Lyytikäinen suhtautuu haasteisiin positiivisesti. Hänen tehtävässään vaaditaan laajojen kokonaisuuksien hallintaa, ongelmanratkaisutaitoja, kykyä tunnistaa ja analysoida ongelmia sekä kehittää ratkaisuja. Ne auttavat saavuttamaan tavoitteita ja selviytymään haastavista tilanteista.

Tällä hetkellä Lyytikäinen katselee ylpeänä toimiston ikkunasta, kun tehdastyömaa alkaa näyttää uudelta ja modernilta biotuotetehtaalta.

"Nyt käynnissä on käyttöönottotöiden viimeistely ja odotan kovasti tehtaan käynnistymistä! On mahtava kokemus saada työskennellä kahdella Metsä Fibren uusimmista biotuotetehtaista, Äänekoskella ja Kemissä. Biotuotetehdasprojektissa olen saanut laajentaa kokemustani projektityöskentelystä ja oppinut paljon uusia asioita kokeneelta projektitiimiltä."

Juho Lyytikäinen

08-Profile-Juho-Lyytikainen.jpg

Kotipaikka Kemi, muuttanut koko perheen kanssa Jyväskylästä Kemiin kesäkuussa 2023
Ikä 32
Tehtävä Projekti-insinööri, uudella tehtaalla kehityspäällikkö
Koulutus DI, energia- ja biojalostustekniikka
Työura Vuodesta 2017 eri toimihenkilötehtäviä Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalla ja Kemin biotuotetehdasprojektissa alkaen 8/2020
Perhe Avopuoliso ja kaksi päiväkoti-ikäistä tytärtä
Harrastukset Uinti, retkeily ja omakotitalopuuhat
Motto Työskentele älykkäästi, kehity jatkuvasti