Biotuotetehtaan rakentajat: Vuorovaikutteinen toimintatapa takaa tulokset

Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa keskittyy työssään yhteen asiaan kerrallaan. Hänen työtään ohjaavat aikataulut, joiden avulla mennään suunnitelmallisesti kohti projektin päämäärää eli hetkeä, jolloin biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Kemin biotuotetehdas

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehtaan rakentaminen Kemiin on edennyt suunnitellusti ja aikataulussaan. Biotuotetehdas rakennetaan parhaan käyttökelpoisen BAT-tekniikan (Best Available Techniques) mukaan ja osin jopa sitä edistyksellisemmästä tekniikasta.

"Esimerkkeinä tästä on se, että vesistövaikutukset eivät kasva nykyisestä, vaikka tuotanto lähes kolminkertaistuu. Pystymme toimimaan ilman fossiilisia polttoaineita, sillä käytämme meesauunissa polttoaineena fossiilisen polttoaineen sijaan puun kuoresta valmistettua kaasua. Lisäksi rikkihappolaitoksella tehdään hajukaasuista rikkihappoa", kertoo ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa.

Kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaa Kemin nykyisen tehtaan ympäristöluvan päästörajat. Vaasan hallinto-oikeus vahvisti biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristölupakokonaisuuden marraskuussa 2022.

"Meillä on todella tiukat ympäristölupaehdot, mikä on tehtaan suunnittelussa ja rakentamisessa otettu erittäin hyvin huomioon".

Tupitsa pitää työssään tärkeänä ominaisuutena rauhallisuutta ja yhteistyökykyisyyttä.

"Hyödyksi on kyky keskittyä olennaisiin asioihin. Esimerkiksi tehtaan ympäristöluvan sisäistäminen monine yksityiskohtineen on tärkeää".

Omista kokemuksista parhaat opit

Tupitsa työskenteli jo Äänekosken biotuotetehdasprojektissa vastaavassa tehtävässä, mikä antoi hänelle hyvää kokemusta ja oppia.

"Toimimme avoimessa ja ammattimaisessa yhteistyössä ympäristöviranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Avoimuus ja yhteistyö on asioiden ratkaisemisen kannalta tärkeää. Kokemuksesta tiedämme, että jos tulee selvitettäviä asioita, ne aina ratkeavat sujuvimmin vuorovaikutteisella keskustelulla".

Tupitsan tyypilliseen työpäivään kuuluu muun muassa kirjallisten selvitysten tekoa ja ympäristöasioiden analysointia. Yhdessä tehtaanrakentajien eri yhteistyökumppaneiden kanssa Tupitsa huolehtii rakennuttamisen aikaisesta ympäristön tarkkailusta ja on kiinteässä yhteistyössä ympäristöviranomaisten eli Lapin aluehallintoviraston ja Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Biotuotetehtaan korkea ympäristötehokkuus merkitsee paikallisille asukkaille konkreettisesti esimerkiksi sitä, että tehtaalle rakennetaan suljettu jäähdytysvesikierto jossa lämpö johdetaan vesistön sijaan ilmaan. Uusia jäävaikutuksia ei tehtaan edustalle tule ja edellytykset jäällä liikkumiseen säilyvät ennallaan. Kemin edustalla kevättalvella ihmiset ulkoilevat mielellään meren jäällä hiihtäen, kävellen tai kelkkaillen.

Myös tehtaan äänien ja liikenteen vähentäminen on huomioitu.

"Olemme rakentaneet meluvalleja puunkäsittelyn alueelle ja tehtaan pohjoispuolelle jotka osaltaan vähentävät tehtaalta ympäristöön kuuluvia ääniä. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden käsittelyn tehokkuuden vuoksi ei hajuhaittoja normaalissa tehtaan toiminnassa aiheudu. Rikkihappolaitoksella hajukaasujen rikkiyhdisteistä valmistetaan rikkihappoa, mikä osaltaan sulkee tehtaan kemikaalikiertoa entisestään sekä vähentää merkittävästi ostorikkihapon käyttöä tehtaalla pienentäen samalla liikennemääriä".

Projektin kohokohta on Tupitsan mielestä vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, jolloin biotuotetehdas käynnistetään.

"Hyvään työskentelytapaan kuuluvat aikataulut, joista pidetään kiinni. Aivan samoin kuin koko biotuotetehdasprojektissa on alku- ja loppupiste, jonka mukaan toimitaan, ovat työssäni tietyt päivämäärät, jotka ohjaavat sitä".

"Olen ylpeä siitä, kuinka hyvin rakentaminen on sujunut Metsä Groupin Kemin käyvien tehtaiden kanssa. Äänekoskella oli sama tilanne. Siellä tehtiin tuotantoa ja samalla rakennettiin uutta tehdasta. On hienoa nähdä, miten hyvin ammattilaiset osaavat lomittaa ne yhteen".

Kemin biotuotetehdastyömaalla tehtiin mittavat paalutustyöt. Nämäkin työmenetelmät valittiin siten, että mahdollinen ympäristölle aiheutuva melu ja tehdasalueelle kohdistuva tärinä olivat mahdollisimman vähäisiä. Lisäksi työt tehtiin pääosin päiväsaikaan.

"Palautteita ei juurikaan tullut, mikä on mielestäni hyvä osoitus, että paalutustyöt menivät hyvin".

Puolivuosittain pidettävien avoimien yleisötilaisuuksien sekä lähialueen asukasyhdistysten tapaamisten avulla huolehditaan siitä, että asukkaat saavat tietoa ympäristöönsä vaikuttavista asioista.

Sari Tupitsa
12-Sari-Tupitsa-520x292.jpg

Kotipaikka Äänekoski
Ikä 53
Tehtävä Ympäristöpäällikkö
Koulutus Filosofian maisteri
Työura Reilu 25 vuotta erilaisissa ympäristötehtävissä Metsä Groupilla
Perhe Aviomies ja 14-vuotias tytär
Harrastukset Suunnistus, hiihto, ruoanlaitto, leipominen ja lukeminen
Motto Asia kerrallaan ja ajallaan